• A
  • +

Eesti inimeste mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalaim

PrintPDF Jaga

Eurobaromeeter näitab, et Eesti elanike mure kuritegevuse pärast on kümnendi madalailmal tasemel.

Kui 2004. aasta kevadel pidas 36% Eesti inimestest kuritegevust peamiseks riigi ees seisvaks probleemiks, siis tänavu kevadel oli selliseid inimesi vaid 6%. Euroopa Liidu riikides keskmiselt peab kuritegevust oma peamiseks mureks 12% elanikkonnast.

Kuritegevus oli Eesti elanike arvates aastatel 2004-2008 pidevalt peamiste mure-teemade hulgas. Kõige suurem oli Eesti elanike mure kuritegevuse pärast 2006. aasta kevadel, kui kuritegevust nägi põhiprobleemina 48% vastanutest. Majanduskriisi tingimustes vähenes mure kuritegevuse pärast märkimisväärselt ning alates 2010. aasta sügisest on see olnud stabiilselt madal.

2014. aasta kevadel pidasid Eesti inimesed kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks järgmisi probleeme: hinnatõus (40%), majandus (35%), töötus (29%) , tervishoid ja sotsiaalkindlustus (25%), pensionid (17%), maksud (11%), haridus (10%). Kuritegevusest vähemoluliseks peeti näiteks  energeetika- ja keskkonnaküsimusi (3%)  ja immigratsiooni (5%).

Eurobaromeeter küsib igal kevadel ja sügisel ELi liikmesriikide elanike arvamust selles osas, mis on peamine riigi ees seisev probleem. Muresid võib järgneva valiku hulgast välja tuua kaks: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem,  elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda.

Eurobaromeetri tulemustega on võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50