• A
  • +

Eesti ja Leedu kriminalistid vahetasid esmakordselt DNA-andmebaase

PrintPDF Jaga

Vilniuse politsei kohtuekspertiisi laboris toimus eile esmakordselt Eesti ja Leedu riiklike DNA-andmekogude vahetus.

„Andmekogude vahetus toimis esialgsel hinnangul edukalt,“ sõnas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktor Üllar Lanno. „Mõlema riigi andmebaasid on võrdväärsete mahtudega ning see annab hea aluse sooritatud kuritegude toimepanijate kiiremaks tuvastamiseks.“

Lanno sõnul on siseriiklik andmevahetus kuritegude kiiremaks avastamiseks olnud aastaid efektiivseks töövahendiks. „Kaasaegsete tõendite – DNA, biomeetriliste andmete ja ka sõrmejälgede riikidevaheline automatiseeritud 24 h vahetamine peab muutuma reaalsuseks juba lähiaastatel, see tuleneb Euroopa nõukogu otsusest.“ 

Edutoova andmevahetuse põhieelduseks on fikseeritud jälgede kõrge kvaliteet, mille nimel teevad kohtueksperdid ja politsei järjepidevat tööd. Andmete võrdluses on võimalik tuvastada kuriteopaigal olnud isikuid, dokumentideta tundmatuid elavaid ja surnuid. 

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ning Eesti ja Leedu politsei sõlmisid DNA-andmete vahetamise lepingu möödunud aasta lõpus. Teostatav andmevahetus sai võimalikuks tänu sellele, et Leedu viis möödunud sügisel oma DNA-andmebaasi FBI poolt tarnitavasse infosüsteemi üle.

Eesti esimene DNA-andmebaaside vahetus toimus Soomega ning oli väga edukas. Eestist väljasaadetud DNA-profiilidele leiti Soome DNA-registrist 25 vastet. Seega võib 25 Eestis sooritatud kuritegu saada lahenduse Soomes DNA-registrisse kantud isikute andmete kaudu. Soomes toime pandud 13 kuriteole leiti Eesti DNA-registrist vaste 11 isiku kohta. Ka teise, 2008. aasta lõpus toimunud, Eesti-Soome andmekogude vahetuse esialgsed tulemused on mõlemapoolselt paljutõotavad.

Möödunud aastal sõlmiti DNA-andmete vahetamise leping ka Eesti teise partneri, Lätiga. Esimese andmevahetuse käigus saadi küll positiivseid tulemusi, aga piiratud võrreldava andmebaasi maht Läti poolel ei võimaldanud saavutada Soomega võrreldavat tulemust.


Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50