Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Eesti kohtuekspertiisi instituut hakkab seirama reoveest narkootikume

Justiitsministeerium ja Eesti kohtuekspertiisi instituut (EKEI) sõlmisid kokkuleppe, et alates 2022. aastast hakatakse seirama reoveest narkootikumide tarbimise ulatust Eestis.

„Kriminaalpoliitika peab tuginema andmetele ja analüüsile. Reovee analüüs narkoainete seireks on paljulubav ja arenev meetod ka rahvusvaheliselt, mis toob kokku erineva valdkonna teadlased ja poliitika tegijad. Uurimisvaldkondadena on siia hõlmatud kriminoloogia, keemia ning epidemioloogia. Selle abil saame teada inimeste narkootikumide tarbimise harjumuste ja nende muutuste kohta, mis võimaldavad riigil paremini ennetus- ja kriminaalpoliitikat kavandada. Nii on ka kohalikel omavalitsustel täpsem teadmine enda piirkonnas toimuva kohta,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Reoveeproove narkootikumide tarvitamise kohta plaanitakse võtta Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Pärnust, Viljandist ja Võrust. Esimesed proovid reoveest võetakse jaanuari keskel ning tulemuste analüüs saabub veebruaris. Edaspidi seiratakse narkootikumide tarvitamist reoveest kord kvartalis.

Ainetest määratakse amfetamiini, metamfetamiini, MDMA-d, kokaiini ja metadooni, lisaks kahel korral aastas kanepit.

 

„Reoveeproovid on oluline lisateave politsei ning maksu- ja tolliameti narkootikumide konfiskeerimise infole ja toksikoloogilistele analüüsidele. Kõik kolm elementi aitavad luua kokku tervikpildi ja see vähendab eksimisvõimalust tulemuste tõlgendamisel,“ ütles EKEI keemiaosakonna juhataja Aime Riikoja.

Proovid võtab Eesti keskkonnauuringute keskus ja tulemusi analüüsib EKEI.