Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut tegi aastaga üle 20 000 ekspertiisi ja uuringu

2013. aastal tõusis Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) ekspertiiside ja uuringute maht ligikaudu 3300 ühiku võrra ja ekspertiiside, uuringute koguarv ületas 20 000. Kõige rohkem kasvasid joobe tuvastamiseks tehtud uuringute arv ning toimingud andmebaasidega.

Aastaga tehti 4812 kriminalistika, 1553 kohtupsühhiaatria,  2208 kohtuarstlikku ja 546 kohtutoksikoloogia ekspertiisi ning üle 11 500 uuringu, millest pisut üle kolmandiku moodustasid narkojoobes juhtimisel tabatud inimesed.

"Mul on väga hea meel, et justiitsministeerium aitas soetada instituudile möödunud aastal uue, tundlikuma ja võimsama DNA analüsaatori, mis on loogiline jätk varasemale otsusele  suurendada märgatavalt DNA ekspertiiside rahastust. Kui paljud euroopa arenenud riigid vaevlevad pikkade DNA järjekordade küüsis, siis viimase nelja aastaga on Eestis järjekord likvideeritud ning  DNA vastuste saamine on langenud toonaselt 140 päevalt keskmiselt 58 päevani. Märgatavalt kiirenenud päringutele vastamine on just see, mis annab võimaluse varasemast kiiremalt kuritegusid lahendada,“ märkis EKEI direktor Üllar Lanno.

Lanno sõnul ongi just õigusmõistmise ja -kaitse tunnetamiseks väga oluline ekspertiiside valmimise kiirus ja kvaliteet. "Tunnustan kõrgelt kõigi instituudi töötajate panust kasvanud töömahuga toimetulemisel, eriti just toksikoloogia- ning kriminalistikaekspertiiside osas, kus töö hulk kasvas vastavalt 33% ja 4%," ütles Lanno.

Eelmiste aastate kõrgendatud tähelepanu narkoainete ning narkojoobe osas jätkus ka möödunud aastal. Narkootilisi aineid saadeti instituudile ekspertiisi tegemiseks möödunud aastaga võrreldes 11% enam (kokku 1581 ekspertiisi) ning narkojoobes juhtide analüüside ekspertiisi saatmine tõusis  eelmise perioodiga võrreldes 11% (~350 ekspertiisi). Lisaks eelnevatele tehti 70 arstliku toksikoloogia ekspertiisi ja uuringut.

Teise tõusva trendina edastati instituudile käekirjaekspertiisi tegemiseks rohkelt erinevaid pooltevahelisi lepinguid ja muid dokumente. Eelmise aasta 25% tõus on paljuski sarnane viimase majanduslanguse aegse tähelepanu tõusuga isikute varaasjades.

Tehnoloogilise arengu osas uuendas EKEI oma võimekust sõidukite tuvastamise ning avariipõhjuste väljaselgitamise osas.

Märkimisväärne oli möödunud aasta ka „Kriminalistikaekspertiiside“ õpiku väljaandmise osas. Neljas emakeelne raamat viimase viie aasta jooksul on panus, mis jääb eluala arengut toetama veel järgmiseks paarikümneks aastaks.

Eelmise aasta mais kogunesid Haapsalus terve Euroopa juuste- ja kiudude eksperdid, kes keskendusid muuhulgas uutele materjalidele ja ühistele uurimussuundadele DNA ja keemiaekspertiisi vallas. Lisaks valiti kauaaegne EKEI kvaliteedijuht ekspertiisivaldkonna Euroopa katusorganisatsiooni kvaliteedi ja kompetentsikomitee juhtrühma liikmeks.

4. aprillil tähistab instituut  traditsiooniliselt kohtuekspertiisipäeva - EKEI 76. sünnipäeva - rahvusvahelise konverentsiga. Selle aasta teemaks on nagu ka 2008. aastal - „Laps – vägivalla ohver“.

LugupidamisegaMaria-Elisa TuulikPressiesindajaJustiitsministeeriumTel: 620 8114Mob: 5855 8441