• A
  • +

Eesti nõustab Läti Vabariiki esimese kaasaegse vangla rajamisel

PrintPDF Jaga

Täna allkirjastasid justiitsminister Hanno Pevkur ja Läti Vabariigi justiitsminister Jànis Bordàns ministeeriumite koostöömemorandumi, millega alustatakse koostööd Lätis asuva kaasaegse Olaine vangla ehitamiseks.

„Täna allkirjastatud memorandum on alus mõlemaid pooli arendavale koostööle ja tihedamale suhtlemisele meie Läti kolleegidega. Algav koostöö kaasaegse suurvangla projektiga  on tunnustus nii Eesti vanglasüsteemile, kui ka Eesti uut tüüpi vanglate projekteerijatele. Saame aidata Läti kolleege enda kogemuste põhjalt. Samas usun, et ka meile on kogemuste jagamine ning sisukas koostöö naaberriigi kolleegidega kasulik, kuna Tallinna vangla ootab valmimist,“ lausus minister Pevkur allkirjastamisel.

Läti Vabariigi justiitsminister Jànis Bordàns rõhutas, et koostöömemorandumi allkirjastamine tõendab Eesti ja Läti justiitsministrite vahelist jätkuvat koostööd vanglasüsteemi arendamisel. „Nimetatud koostöö on Lätile märkimisväärse tähtsusega ja võimaldab Eesti kogemustest õppida, et arendada moderne vanglate infrastruktuur, millega suurendada ühiskonna turvalisust ja samal ajal tagada kinnipeetavate põhiõigused,“ märkis minister Bordàns allkirjastamisel.

Eesti justiitsministeerium koostöös Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga abistab lõunanaabreid nende vanglaprojekti elluviimisel. Peamine Eesti poolne tugi seisneb projekteerimistööde projektijuhtimise korraldamises. Parima praktika jagamiseks kaasab Riigi Kinnisvara AS nõuandvatesse töögruppidesse Eesti ametiasutused ja isikud, kellega varasemalt on sarnaseid projekte (Tartu ja Viru vangla) teostatud.

Ühtegi varasemalt valminud projekti koostöö raames siiski üle ei võeta. Eeskuju Olaine vangla ehitamiseks võetakse Eesti uute vanglate ehitamise ja projekteerimise kogemustest, arvestades projekteerimisel nii kohalikke looduslikke eripärasid, turvakaalutlusi, kui ka riiklikke õigusakte.

Kesk-Lätis asuv Olaine suurvangla peaks valmima 2018. aastal, ning see saab olema esimene uut tüüpi vangla Läti Vabariigis. Vangla ehitatakse 1200 kinnipeetava mahutamiseks ning sellest saab esimene kamber-tüüpi vangla, kus saavad tööd 400 vanglaametnikku.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50