• A
  • +

Eesti saab eesistumise ajal ülesande alustada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi neljal teemal

PrintPDF Jaga

8.06.2017. Täna, 8. juunil Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul jõudsid liikmesriigid kokkuleppele neljas olulises teemas, mis annavad Eestile kui juulist alustavale ELi eesistujale võimaluse alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

„Malta asendamine sellise tulemusliku nõupidamise juhtimisel, nagu oli tänane justiitsküsimuste nõukogu, oli Eestile tõeline au. Liikmesriikide vahel saavutati kokkulepe EPPO, digisisu üleandmise, kriminaalõiguse abil rahapesu vastase võitluse ja andmekaitset institutsioonides käsitleva algatuse osas. Juulist algab Eesti eesistumine ja siis saab meie rolliks olema vastutusrikas läbirääkimiste protsess Euroopa Parlamendiga,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministrid jõudsid täna kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamises. „Liikmesriigid on astunud suure sammu Euroopa Prokuratuuri loomise suunas. Tänaseks on koostööleppega ühinenud 18 liikmesriiki ja veel kaks – Austria ja Itaalia – on teavitanud ühinemissoovist. Järgmiseks vajalikuks sammuks on Euroopa Parlamendi nõusoleku saamine ja me kindlasti teeme eesistujana kõik, et see nõusolek veel sellel aastal saada,“ selgitas Reinsalu. Euroopa Prokuratuuri ülesandeks saab liidu finantshuve kahjustavate kuritegude, näiteks ELi toetusi puudutavate kelmuste, piiriüleste käibemaksupettuste, eelarvet kahjustavate korruptsioonikuritegude jmt uurimine.

Tänase kokkuleppega astuti suur samm edasi ka Euroopa digitaalse ühtse turu loomisel. „Enamik meist vaatab online-videosid, kuulab muusikat, loeb e-raamatuid või tarbib muul moel digitaalse sisu üleandmisega seotud teenuseid. Digitaalsed lahendused ja kogu digivaldkonna areng jookseb piltlikult öeldes seadusandlusel eest ära, sest Euroopas on digitaalse sisu üleandmisel olemas vaid üksikud reeglid tarbija lepingueelse teavitamise ja taganemisõiguse kohta,“ ütles Reinsalu.

Kokkulepe saavutati ka ELi institutsioonide andmekaitset puudutavates regulatsioonides. Tegemist on Euroopa Komisjoni ettepanekuga töötada välja reeglid, mille järgi tuleb kõigil EL institutsioonidel järgida isikuandmete töötlemisel ja jagamisel ühtseid andmekaitsereegleid.

„Vaid neljakuuse ettevalmistusega jõuti kokkuleppele rahapesu vastu võitlemise direktiivis. See näitab, et kõik liikmesriigid tunnetavad väga teravat vajadust lõigata läbi terrorismi rahastamine ning tagada euroopa inimeste rahu ja turvalisus,“ ütles Reinsalu.

Järgmise eesistujana sai justiitsminister Reinsalu võimaluse kolleegidele lühidalt tutvustada Eesti järgmise kuue kuu prioriteete ELis. Justiitsministeerium keskendub eesistumise ajal sellele, et ELis oleksid tagatud parema õigusloome põhimõtted ja elektroonilised lahendused leiaksid laialdasemat kasutust.

Loe lähemalt Eesti eesistumise justiitsvaldkonna kohta.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50