• A
  • +

Eesti seaduste ingliskeelsete tõlgete otsinguvõimalused täienesid

PrintPDF Jaga

Alates 31. oktoobrist võttis Riigi Teataja võrguväljaanne kasutusele ingliskeelse veebilehe koos Eesti seaduste tõlgete otsinguga. Lisaks on võimalik tellida tõlkeid e-posti aadressile.


Riigi Teataja ingliskeelse lehe kasutuselevõtmise järgselt tehakse  kättesaadavaks üle 250 seaduse ingliskeelse ajakohases seisus tõlke. 2013. aasta lõpuks saab tõlgitud enamus Eesti seadustest ja 2014. aasta lõpuks on Riigi Teatajast leitavad pea kõik seaduste tõlked. Inglise keelde ei tõlgita välislepingute ratifitseerimise seadusi.

Vandetõlgid alustasid Justiitsministeeriumi korraldusel Eesti seaduste tõlkimist inglise keelde 2011. aastal. „Tõlgete kättesaadavaks tegemise eemärk on tutvustada Eesti õiguskorda meie Euroopa Liidu partneritele ja maailmas laiemalt ning  teha välisinvestoritele Eesti õiguskord arusaadavaks,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Ingliskeelne otsing töötab sarnaselt eestikeelsega „õiguse ajamasina“ põhimõttel. See tähendab, et otsida saab nii minevikus kehtinud kui ka tulevikus jõustuvaid tõlgete redaktsioone. Ingliskeelsel lehel saab ühe seaduse erinevaid  tõlkeredaktsioone omavahel ja ka eestikeelse autentse aktiga võrrelda. Soovi korral on võimalik tõlgete otsinguaken lisada oma veebilehele.

Seaduste ingliskeelsed tõlked hoitakse küll ajakohases seisus, kuid nad ei ole õiguse rakendamisel Eesti riigisiseses asjaajamises ametlike tekstidena  kasutatavad. Eesti riigikeel on eesti keel ja õigusjõud on ainult eestikeelsetel seadustel.

Riigi Teataja ingliskeelne veebileht on kättesaadav siin: www.riigiteataja.ee/en.

Arendustööd tellis Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talitus koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega ning need viis läbi AS Andmevara. Arendustöid teostati Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50