Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Eesti toetab suuremat ligipääsu kapitalile 

Valitsus kiitis täna justiitsministri ettepanekul heaks Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, mis reguleerib mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuure äriühingutes. 

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul on eelnõu peamine eesmärk võimaldada äriühingutel võtta kasutusele mitme hääleõigusega aktsiad, et hõlbustada nende sisenemist väikeste ja keskmise suurusega äriühingute kasvuturgudele. „See võimaldab aktsionäridel hoida kontrolli all oma nägemust oma äriühingust ka pärast uute investorite leidmist kapitaliturult,“ lisas Laanet. Kui algsed aktsionärid saavad kindlustada endale äriühingus uute aktsionäridega võrreldes suurema otsustusõiguse, siis võib see julgustada neid kasvuturult rahastust otsima.

„Hetkel valitseb Euroopa Liidus mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuri kasutamise osas killustatus: mõned liikmesriigid lubavad neid, mõned liikmesriigid, sh Eesti, aga mitte,“ selgitas justiitsminister ning lisas, et reeglite ühtlustamisega suureneb avalike kapitaliturgude atraktiivsus Euroopa Liidus ning äriühingute juurdepääs kapitalile muutub hõlpsamaks. 

Veel sõnas Laanet, et uus direktiiv aitaks kaitsta ka selliste aktsionäride huvisid, kellel ei ole suurema hääleõigusega aktsiaid. Selleks seatakse algsete aktsionäride hääleõigusele mõningad piirangud. Samuti peaksid ühingud selliste aktsiastruktuuride kasutamise avalikustama.