Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Eesti vanglasüsteemi uurimisstipendiumi saab Priit Rohtmets

15.10.2021. Justiitsministeeriumi moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda dr Priit Rohtmetsale stipendiumi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamat".

15.10.2021. Justiitsministeeriumi moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda dr Priit Rohtmetsale stipendiumi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamat".

Mais kuulutas justiitsministeerium välja stipendiumikonkursi Eesti vanglasüsteemi eestikeelse uurimistöö koostamiseks. Stipendiumile võisid taotluse esitada kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemusega isikud. Kokku laekus konkursile kaks avaldust. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustati teadusekspertidest koosnev stipendiumikomisjon. Komisjoni hinnangul vastas kõige enam stipendiumi statuudis esitatud nõuetele dr Priit Rohtmetsa raamatukavand ja professionaalne ettevalmistus selle elluviimiseks.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, riigikohtu arhivaar Toomas Anepaio ja justiitsministeeriumi projektijuht Emma Bachmann. Komisjoni tööd juhib vanglate asekantsler Priit Kama.