• A
  • +

Eestil tuleb peagi täita Euroopa Üldkohtus kohtuniku ametikoht

PrintPDF Jaga

Täna kohtus justiitsminister Hanno Pevkur Euroopa Liidu Kohtu presidendi Vassilios Skourise, Üldkohtu presidendi Marc Jaegeri ning Eesti kohtunikega kohtutes Uno Lõhmuse ja Küllike Jürimäega. Kohtumistel arutleti kohtute ees seisvate väljakutsete üle ning räägiti ka sellest, et peagi tuleb Eestil nimetada uus kohtunik Euroopa Üldkohtusse.

Euroopa kohtute ees seisavad suuresti sarnased väljakutsed kui Eesti kohtute eeski. Euroopa kohtutesse jõuab iga aasta järjest rohkem kohtuasju. See omakorda mõjutab kindlasti menetlustähtaegade pikkust sh näiteks sellistes olulistes Euroopa majandust mõjutavates küsimustes nagu konkurentsiasjad. Positiivsena tuleb siiski mainida asjaolu, et Euroopa Üldkohus lahendas eelmisel aastal esimest korda oma ajaloos rohkem asju kui sisse tuli. 

Viimatimainitu ei tähenda siiski, et arenguruumi ei oleks, sõnas justiitsminister Hanno Pevkur. "Hetkel arutatakse Euroopa Liidu nõukogus Üldkohtu kohtunike arvu suurendamist, kuid see pole kindlasti ainus võimalus," täiendas minister. "Kaaluda võiks ka Eesti viimase aja kohtujuristide reformi eeskuju, et juba ametisolevate kohtunike võimekuse suurendamist kompetentsete juristide palkamisega. See oleks oluliselt lihtsam ja odavam lahendus, mis tooks kiireid tulemusi". 

Kohtumistel Eesti kohtunikega tuli jutuks ka konkursi väljakuulutamine Üldkohtus Eestit esindava kohtuniku kohale. Uno Lõhmus, praegune Eesti kohtunik Euroopa Kohtus, on avaldanud soovi sügisel ametist lahkuda. Tema järglaseks on Eesti nimetanud Küllike Jürimäe, kes seni on töötanud Üldkohtus. Seega tekib peagi vajadus täita tema ametikoht. Vastav konkurss kuulutatakse välja lähiajal. 

Euroopa Liidu Kohtu peamisteks ülesanneteks on kontrollida Euroopa Liidu institutsioonide õigusaktide seaduslikkust ja aluslepingutest tulenevate liikmesriikide kohustuste täitmist ning tõlgendada liikmesriikide kohtute taotlusel liidu õigust.

Euroopa Liidu Kohus koosneb kolmest kohtuinstantsist: Euroopa Kohtust, Üldkohtust ja Avaliku Teenistuse Kohtust.

Euroopa Liidu Kohtusse kuulub 27 kohtunikku ja 8 kohtujuristi. Üldkohtusse (endine Esimese astme kohus) kuulub samuti 27 kohtunikku. Mõlema astme kohtunike ametiaeg on kuus aastat võimalusega seda pikendada.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50