• A
  • +

Eestis kogunevad krimilaborite kvaliteedijuhid kogu Euroopast

PrintPDF Jaga

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) kutsel kogunevad 3.-5. novembril Tallinnas toimuvale aastakonverentsile Euroopa kriminalistika- ja kohtuekspertiisi laborite võrgustiku (ENFSI) kvaliteedijuhid. Konverentsil osaleb 60 inimest 23 riigist.

Konverentsi käigus kinnitatakse üle-euroopalise parima praktika käsiraamatute lõpptekstid kaheksale kohtuekspertiisi liigile. Juhised on välja töötatud 38 asutuse koostöös ning nende väljatöötamist rahastati Euroopa Komisjoni eelarvest ligikaudu 560 tuhande euroga. Peale juhiste kinnitamist Tallinnas ühtlustuvad tööpõhimõtted alates järgmisest aastast ENFSI 64 laboris digitaaltehnoloogia, käekirja, lasujäägi, liiklusõnnetuste, inim- ja loompäritolu kiudude, sõrmejälgede-DNA, mitte-inimpäritolu bioloogiliste jälgede, lõhkematerjali, tulekahju põhjuste, isevalmistatud lõhkeseadeldiste ekspertiiiside tegemisel.

„Sellise taseme üritus toimub Eestis esmakordselt ning eriti hea meel on mul selle üle, et just siin, Tallinnas, saavad lõpliku heakskiidu ühistööna loodud raamdokumendid, mis hakkavad suunama väga laia katvusega tõendite uurimist. Teadaolevalt määrab kohtus lõppotsuse tegemisel tulemuse iga uurimise-tõendamise etapi kvaliteet ning edaspidi toimub tööprotsess üle Euroopa samadel alustel. See muudab ka piiriüleste kuritegude avastamise ühtlasemaks ja uurimisasutuste koostöö lihtsamaks,“  ütles Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktor Üllar Lanno.

Nimetatud arengueesmärk tuleneb Euroopa Komisjoni 2011. aasta juhisest „Council conclusions on the vision for European Forensic Science 2020 including the creation of a European Forensic Science Area and the development of forensic science infrastructure in Europe“.

Lisaks tutvustavad ENFSI kvaliteedi- ja kompetentsikomitee juhtrühma liikmed osalejatele valdkonna tulevikusuundi ning 2016. aasta tegevuseesmärke.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50