• A
  • +

Enim langevad eakad kehalise väärkohtlemise ohvriks

PrintPDF Jaga

1.10.2021. Täna on rahvusvaheline eakate päev. Justiitsministeeriumi tehtud ülevaatest selgus, et enim langevad eakad kehalise väärkohtlemise, kelmuse või varguse ohvriks. Vanuse tõusuga suurenes vanemaealise ohvriga kuritegudes vägivalla osakaal.

Enamasti langesid vanemaealised kas varavastaste kuritegude või vägivallakuritegude ohvriks. Üksikute kuriteoliikide kaupa on eakad kõige rohkem langenud kehalise väärkohtlemise ohvriks, mis moodustas 31% kõigist vanemaealise ohvriga kuriteojuhtumitest. Vägivallajuhtumitest  55% olid perevägivalla-  ja 11% naabrite vahelise juhtumid. Perevägivallajuhtumites oli ohvriks enamasti eakas ema ja vägivallatsejaks täiskasvanud poeg või tütar, kes sageli oli vägivalla tarvitamise ajal alkoholijoobes. Kõigist vanemaealise ohvriga vägivallajuhtumitest ligi kümnendik leidis aset sotsiaalhoolekandeasutuses nagu sotsiaalkorter, hoole¬kandeasutus või ühiselamu.
 
„Need on kurvastavad numbrid. Kutsun inimesi üles oma vanemaealistest lähedastest või naabritest hoolima ja märkama seda, kui nad võivad olla langenud vägivalla ohvriks. Abi saamiseks on võimalik pöörduda politsei, sotsiaaltöötaja või ohvriabi poole,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Kaire Tamm. „Anonüümselt saab ööpäevaringselt tasuta nõu küsida ohvriabi kriisitelefonil 116 006. Inimesed, kes on olnud oma lähedasega vägivaldsed, kuid tahavad sellest loobuda, saavad helistada vägivallast loobumise tugiliinil 660 6077.“

Ülevaatest tuli välja ka see, et 28% vanemaealistest olid langenud kelmuse ohvriks. Enamasti oli tegu näiliselt pangast tehtud telefonikõnedega, millega peteti kannatanult välja pangaparoolid ja tühjendati tema konto. Varguse ohvriks langes 17% eakatest. Üldjuhul oli tegu vargusega eluruumist,  mille käigus võeti ära peamiselt sularaha, aga ka näiteks mobiiltelefone ja ehteid, või varguses elamu kõrval- või abihoonest, mille käigus varastati näiteks tööriistu. Enamasti pandi vargus toime kas sissemurdmise teel või lahtise akna kaudu, kui ohvrit ei olnud kodus või ta oli korraks välja läinud.

„See on samuti mõttekoht noorematele inimestele, et nad suhtleksid oma vanemaealiste  lähedastega ja räägiksid neile võimalikest ohtudest kelmuste ohvriks langemisel. Vanematel inimestel on tihti kogutud koju palju sularaha, mistõttu on nii kelmidel kui varasetel selle vastu suurem huvi. Kahjuks on osa kelmuste ja varguste toimepanijaid ka eakate enda lapsed ja lapselapsed,“ rääkis Tamm.

Vanemaealine ohver oli enamasti vanuses 65–74 aastat. Vanimad ohvrid olid üle 90aastased. Naisi oli ohvrite seas 54% ja mehi 46%, mis on sarnane kõikide kuriteoohvrite soolisele jaotusele. Vanuse kasvades naiste osakaal kuriteoohvrite seas suurenes.

Ülevaade tugineb politsei andmetele perioodil 2021 jaanuar-juuli registreeritud kuritegude ohvrite kohta ning E-toimikust saadud kuriteojuhtumite analüüsile. Vaatluse all oli 532 vanemaealise ohvri juhtumit.

Rahvusvahelist eakate päeva tähistatakse alates 1990. aastast ja selle eesmärk on tõsta teadlikkust teemadel, mis mõjutavad eakate heaolu.

Viimati uuendatud: 01.10.2021 - 19:50