Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Erakondade rahastamine muutub läbipaistvamaks

Justiitsminister Madis Timpson saatis avalikule kooskõlastusele erakonnaseaduse muudatused, mille eesmärk on suurendada erakondade ja teiste valimistel kandideerijate poliitilise tegevuse ja rahastamise läbipaistvust.
Timpsoni sõnul puudutavad muudatused ennekõike erakondi ja nende sidusorganisatsioone ning ERJK-d, kelle jaoks kõrvaldatakse praeguse süsteemi peamised probleemkohad. „Erakonnaseadus jõustus ligi 30 aastat tagasi ning 2011. aastal jõustusid põhimõttelised muudatused erakondade rahastamises. Selle aja jooksul on esile kerkinud mitmeid õiguslikke ja korralduslikke kitsaskohti, mis vajavad muutmist“ selgitas justiitsminister ning lisas: „Läbipaistvamad ja ausamad valimised suurendavad demokraatiat ja meie julgeolekut. Sellest omakorda võidab kogu ühiskond.“ Justiitsministri sõnul on kõige olulisem muudatus ERJK uurimisvolituste laiendamine. Seadusesse luuakse õiguslik alus küsimaks dokumente, teavet ja selgitusi ka kolmandatelt isikutelt ning võimaldatakse inimeste kutsumine ERJK ametiruumidesse selgituste andmiseks. Suurematest muudatustest täiendatakse veel seda, kuidas ja millal peab erakond tagastama keelatud annetuse ning laiendatakse erakonna sidusorganisatsiooni mõistet. Lisaks ütleb uus seadus, et tulevikus hakkab ERJK tegema riigieelarvest makseid erakondadele riigieelarvelise eraldise üle kandmiseks ja kriminaalkorras karistatud erakonna riigieelarvelist toetamist vähendatakse. Täpsustub ka erakondade aruandluskohustus ning sätestatakse, et edaspidi peaks kohalike omavalitsuste valimistel osalemiseks valimisliit olema MTÜ.  Lisaks sellele kavandatakse ka mitu väiksemat erakonnaseadust korrastavat muudatust, mille eesmärk on muuta seadus kõigi jaoks õigusselgemaks. Täpsustatakse annetuse mõistet, korrastatakse keelatud annetuste kataloogi ning kaotatakse krediidiasutustest saadud laenudele seatud ülempiir. Eelnõu käis esimest korda avalikul kooskõlastamisel 2022. aastal. Justiitsministeerium palub täiendatud eelnõule huvirühmade tagasisidet hiljemalt 12. juulil e-aadressil [email protected].