• A
  • +

Esimese nelja kuuga toodi välisriikidest Eestisse karistust kandma 25 inimest

PrintPDF Jaga

Jaanuarist aprillini on Euroopa vahistamismääruse alusel kohtueelse menetluse ja jõustunud kohtuotsuse täitmiseks Eestile loovutatud 25 isikut, Eesti on välisriikidele loovutanud 19 isikut.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on Euroopas kasutatav loovutamismenetlus väljaandmismenetluse lihtsustatud vormina väga hea ja tõhus töövahend, mille eesmärgiks on võimalikult kiiresti inimesed ühest liikmesriigist teise toimetada, et koduriigis menetlust jätkata või karistus kanda. „Nii nagu liiguvad ühe enam inimesed riikide vahel töö, kooli või muul põhjusel, on samuti varasemast aktiivsemad riikide vahel liikuma ka kurjategijad. Kui eelmisel aastal loovutati Eestile kokku terve aastaga 30 inimest, siis fakt, et selle aasta esimese nelja kuuga on Eestile loovutatud 25 inimest, näitab Euroopa vahistamismääruse vajalikkust,“ lausus justiitsminister.

Loovutamismenetluste arv suureneb aasta-aastalt, kuna see menetlusliik võimaldab teistest õigusabitaotlustest kiiremat asjaajamist. Eestis koostavad Euroopa vahistamismäärusi sõltuvalt menetluse staadiumist prokuratuur ja kohus. Kohtueelses menetluses koostab määruse prokuratuur, kohtumenetluses olevate asjade puhul ning jõustunud kohtuotsuse täitmiseks kohus.

Euroopa vahistamismäärus on Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva õigusasutuste tehtud taotlus teisele Euroopa Liidu liikmesriigile inimese kinnipidamiseks, vahi alla võtmiseks ning loovutamiseks, eesmärgiga jätkata kriminaalmenetlust või saata inimene jõustunud kohtuotsusega mõistetud vanglakaristust kandma.

2012. aastal koostati Eestis kokku 61 Euroopa vahistamismäärust, mille alusel peeti kinni ja loovutati Eestile 30 inimest. Samuti loovutati eelmisel aastal 9 inimest varasematel aastatel koostatud Euroopa vahistamismääruste alusel ning 8 suhtes veel menetlus kestab. Möödunud aastal vahistati Eestis 54 teistes Euroopa Liidu riikides tagaotsitavat inimest ning neist 39 anti Euroopa vahistamismääruse alusel üle taotlevale riigile.

Kriminaalasjades liikus 2012. aastal justiitsministeeriumi kaudu 1785 õigusabitaotlust. Enim on saabunud taotluseid Saksamaalt, sinna on ka Eesti esitanud kõige rohkem õigusabitaotluseid.

Loovutamismenetlust reguleerib EL Nõukogu raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/585/JSK).
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50