• A
  • +

Esimesel poolaastal vähenes tabatud joobes juhtide arv

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi statistika kohaselt tabas politsei esimesel poolaastal roolist 2781 joobes juhti, mis on 11% vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kuue kuuga tabas politsei roolist 1455 kuriteopiiri ületanud joobes juhti ning 1326 väärteokorras karistatavat joobes juhti. Lisaks neile tabati 720 juhti, kelle puhul oli ületatud lubatud alkoholi piirmäär.

Võrreldes 2015. aasta esimese poolaastaga vähenes registreeritud juhtumite arv kõigis kategooriates. Kriminaalses joobes tabatud juhtide arv on madalam ka võrreldes kõigi viie varasema aastaga.

Maakondade võrdluses tabas politsei 10 000 elaniku kohta kõige enam kriminaalses joobes juhte Võrumaal (17), Lääne-Virumaal (17), Jõgevamaal (16) ja Põlvamaal (16). Keskmisest kõrgem oli tase ka Raplamaal (14), Ida-Virumaal (13) ja Järvamaal (13). 11 kriminaalses joobes juhti 10 000 elaniku kohta tabati Valgamaal, Viljandimaal, Pärnumaal ja Saaremaal. Madalam on tase Tartumaal (10), Hiiumaal (10), Harjumaal (9) ja Läänemaal (9).

Kuue kuuga konfiskeeris kohus joobes juhtidelt 97 sõidukit, nendest 86 kriminaalmenetluses ning 11 väärteomenetluses. Võrreldes 2015. aasta I poolaastaga konfiskeeritud sõidukite arv kasvas, siis konfiskeeriti kokku 85 sõidukit. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50