• A
  • +

Ettevõtjad peavad teavitama oma põhitegevusalast

PrintPDF Jaga

10.06.2009. Majandusaasta aruannet esitavatel ettevõtjatel tuleb aruandes märkida ka oma peamised tegevusalad, FIE-d, täis- ja usaldusühingud peavad tegevusala muutumise kohta saatma registrile vastava teate.

„Iga asutatav ettevõtja peab teatama äriregistrit pidavale kohtule ühe tegevusala – kavandatud põhitegevusala,“ sõnas justiitsministeeriumi nõunik Kadri-Catre Kasak. „Majandusaasta aruande esitamiseks kohustatud isikud peavad igal aastal aruande lisas ära näitama ka kuni 10 aruandeaasta tähtsamat tegevusala müügitulu alusel.“

FIE-d, täis- ja usaldusühingud, kes aastaaruandeid ei esita, peavad saatma oma tegevusala muutmise kohta teate registrit pidavale kohtule. Teate võib esitada elektrooniliselt aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee.

Tegevusalast teatamisel tuleb kasutada Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK). „Andmed tuleb esitada vähemalt klassifikaatori neljanda taseme detailsusega. Samas, kuna paljudel juhtudel on EMTAK-i neljanda taseme tegevusala väga üldine, siis on loodud juurde ka viies tase, mis on aluseks korrektse tegevusalakoodi lõplikuks valikuks,“ selgitas Kasak.

Klassifikaator koos selgitustega on kättesaadav eesti ja inglise keeles aadressil http://www.rik.ee/emtak.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus pakub igal tööpäeval kella 9-st kuni kella 16-ni kliendituge EMTAK-i kasutamisel meiliaadressil tegevusala.emtak@just.ee.

Alates 2007. aastast ei kanta ettevõtja tegevusalasid enam registrikaardile ega nõuta tegevusalade äranäitamist põhikirjas, asutamis- ja ühingulepingus.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 24.01.2020 - 07:50