• A
  • +

Ettevõtjate kaitseks loodud 30-päevasest arvete maksetähtajast peavad kinni vaid Eesti ja Soome

PrintPDF Jaga

Euroopa Kodade Assotsiatsioon (Eurochambres) tõi hiljuti välja, et ainukesed Euroopa Liidu riigid, kes täidavad ettevõtjaid kaitsva hiliste maksetega võitlemise direktiivi tähtaegu, on Eesti ja Soome.
Euroopa Kodade Assotsiatsioon, mis ühendab üle 20 miljoni ettevõtte 45 Euroopa riigis, avaldas Euroopa Liidu eesistujale, Leedule, saadetud kirjas rahulolematust, et pärast kuue kuu möödumist direktiivi ülevõtmisest ei tee enamus Euroopa Liidu riigiasutusi jätkuvalt ettevõtjatele ülekandeid õigeaegselt. "Eesti ja Soome väärisid aga äramärkimist kui ainukesed riigid Euroopa Liidus, kes 30-päevasest tähtajast kinni peavad,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur Eurochambersi teadet kommenteerides.   Justiitsministri sõnul on väga oluline, et just avalik sektor oleks maksekäitumise parandamisel eeskujuks. „Eesti on maksetähtaegasid reguleerivat Euroopa direktiivi alati tuliselt toetanud, kuna see kaitseb just neid Eesti ettevõtjaid, kelle kauba ostjad asuvad teistes Euroopa Liidu riikides," märkis minister.   Käesoleva aasta märtsis Eestis ülevõetud direktiivi eesmärk oli vähendada hilinenud maksete ja ebamõistlikult pikkade maksetähtaegade probleemi ettevõtjate, samuti ettevõtjate ja riigi vaheliste tehingute puhul. Direktiivi järgi on tehingutes, mille üheks pooleks on avaliku sektori esindaja, üldiseks maksetähtajaks 30 päeva. Piiratud juhtudel on lubatud maksetähtaega pikendada 60 päevani.   Euroopa Kodade Assotsiatsiooni pressiteatega saab tutvuda organisatsiooni kodulehel http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=5613  

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50