• A
  • +

Ettevõtjate piiriülese liikuvuse võimalusi tuleb suurendada

PrintPDF Jaga

6.09.2017. 4.–5. septembril toimus Tallinnas 21. Euroopa ühinguõiguse konverents, kus huvirühmad arutasid muudatusi ELi ühinguõiguses.

Euroopa Komisjon planeerib 2017. aastal esitada äriühinguõiguse algatuse, et hõlbustada piiriülest liikumist ning digitehnoloogia kasutamist kogu ühingu tegevustsükli jooksul. Konverentsil arutatigi võimalikke lahendusi selles valdkonnas.

Digitaalse äriühinguõiguse teemal toodi eeskujuks ka Eesti äriregistrit, kus ettevõtte registreerimise bürokraatiat on oluliselt vähendatud ja äriühing saab registriga suhelda elektrooniliselt. Samuti arutati, et ELi äriregistrite ühendamise protsess on olnud esimene oluline samm, võimaldamaks ühinguid puudutava avaliku info paremat levikut kogu ELis.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand ütles, et digitaalses ühinguõiguses tuleb võtta arvesse kogu ühingu elutsüklit: ühingu algust ja lõppu ning kõike, mis jääb sinna vahele. „Seepärast peaksime otsima rohkem võimalusi, kuidas kasutada digilahendusi ühingutega seotud teabe registreerimisel ja avaldamisel, ning kannustama ka ühinguid kasutama oma töös digilahendusi julgemalt. Küsimus ei seisne lihtsalt nüüdisaegsetes võtetes, vaid see tähendab muu hulgas sedagi, et kogu Euroopas väheneb äritegevuse halduskulu,” ütles Härmand.

Teise valdkonnana käsitleti konverentsil ettevõtete piiriülest liikuvust. Kuigi äriühingu piiriülene ühinemine on ELis tänu direktiivile tagatud, on ühingute piiriülese liikumise muud viisid täna ettevõtjate jaoks raskendatud. Kai Härmandi sõnul on põhjuseks lihtsa ja õigusselge korra puudumine. „Muidugi on tõsi, et kui asi oleks väga lihtne, oleksid sobilikud vahendid juba ammu kasutuses. Paraku on ühingute piiriülese liikuvuse teema täis vastuolusid ja keerdküsimusi, mida tuleb veel põhjalikult arutada,” ütles asekantsler.

Selleks et pakkuda piiriülese liikuvuse osalistele õiguskindlust, tuleks ELi tasandil lahendada ka ühingutele kohaldatava õiguse küsimust. „On rõõmustav, et komisjon on selle arutelu avanud ja loodetavasti andis konverents väärtuslikke mõtteid, mille abil kavandada edasisi samme,” ütles Kai Härmand 21. Euroopa ühinguõiguse konverentsi lõppsõnas.

Eesti ELi nõukogu eesistumise raames toimunud konverentsi korraldas justiitsministeerium koostöös Euroopa Komisjoni, EY ja Tartu ülikooliga.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50