• A
  • +

Eurode võltsimise eest määratavad karistused ühtlustuvad

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur osaleb 7.-8. oktoobril Luxembourgis toimuval Euroopa Liidu Justiits- ja siseküsimuste nõukogul, kus arutatakse eurode võltsimise vastast eelnõu, Euroopa prokuratuuri ning andmekaitsereformi alaseid küsimusi.


Justiitsminister Hanno Pevkur ütles Luxembourgis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul, et Eesti toetab ühtset eurode võltsimise vastast eelnõud Euroopa Liidus. „Liikmesriikidega toimunud arutelude käigus pidasime oluliseks, et eelnõus toodud miinimumkaristused oleksid proportsioonis kuritegudega tekitatud kahju ulatusega. Sanktsioonide puhul toetame vangistuse kõrval ka rahalise karistuse määramise võimalust. Üldiselt on nende põhimõtetega eelnõus arvestatud,“ ütles justiitsminister Pevkur.

„Viimane Eesti jaoks ülesjäänud küsimus on Austria delegatsiooni ettepanekul valeraha tahtliku edasiandmise kuriteokoosseisu täpsustamine. Muudatus käsitleb juhtumeid, kus inimene saab heauskselt oma valdusesse valeraha ja võltsingu avastamisel ei vii seda politseisse või keskpanka, vaid sokutab selle poodi või turumüüjale ehk vabaneb valerahast tahtlikult. Eelnõu näeb sellise asja eest ette karistusena ka vangistuse. Meie jaoks on selline sõnastus küsitav, kuna vahet ei tehta sellel, kas isik vabaneb tahtlikult ühest 5-eurosest kupüürist või kümnest 500-eurosest kupüürist. Ühesõnaga, ei arvestata summat ega müntide või kupüüride arvu,“ selgitas minister. „Meie arvates võiks karistus sõltuda just neist kahest aspektist.“

Lisaks tõi minister välja selle, et Eestis kehtivas karistusseadustikus on olemas paragrahv, mille järgi on juba praegu võltsitud raha edasiandmine karistatav tegu.

Euroopa Komisjonist 5. veebruaril 2013 välja tulnud algatuse eesmärgiks on takistada euro ja muude vääringute võltsimist, tugevdades kriminaalõiguslikku kaitset ning piiriülest kohtu- ja korrakaitseasutuste koostööd. Samuti soovitakse eelnõuga hoida ja tugevdada usaldust eurode ja muude vääringute ehtsusesse. Raha võltsimine on siiani oluliseks probleemiks kogu Euroopa Liidus ning direktiivi vastuvõtmisega soovitakse tagada finantsasutuste, kodanike ja ettevõtete usaldus raha ehtsuse suhtes. Eelnõu on Euroopa Liidu Nõukogu töörühmades arutatud nüüdseks ligi aasta ning menetlus on kulgenud suuremate probleemideta.

Justiitsminister on kahepäevasel töövisiidil Luxembourgis, kus Euroopa Liidu ministrid arutavad eurode võltsimise vastast eelnõu, Euroopa andmekaitsereformi ja Euroopa prokuratuuriga seotud küsimusi.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50