Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Euroopa Liidus kiideti heaks uus määrus poliitreklaamide suurema läbipaistvuse tagamiseks

Pärast Euroopa Parlamendi toetavat seisukohta kiitis Euroopa Liidu Nõukogu 11. märtsil heaks määruse poliitreklaami läbipaistvuse ja suunamise kohta. Sellega jõuavad lõpule rohkem kui 2 aastat kestnud läbirääkimised määruse teksti üle. 
Määruse peamine eesmärk on aidata kaasa poliitreklaami teenuse siseturu nõuete kohasele toimimisele ja kehtestada reeglid tagamaks poliitreklaami teenuste läbipaistvuse kõrget taset. Samuti on määruse eesmärgiks kaitsta füüsilisi isikuid isikuandmete töötlemisel ja kehtestada selleks normid, mis käsitlevad suunamist poliitreklaami levitamise kontekstis. Lõpptulemusena peaks olema tagatud, et inimesed saavad aru, kui nad näevad poliitreklaami, teavad, miks nad näevad poliitilist reklaami, kes selle eest maksis ja kui palju ning milliseid suunamise-võimendamise võtteid kasutatakse veebis poliitreklaami tegemisel.  Uus regulatsioon hõlmab kogu poliitilise reklaami tootmisahelat alates reklaami tellijatest, reklaami tootjatest kuni reklaami avaldajateni. Poliitilise reklaami mõistega hõlmatakse nii erakondade ja kandidaatide edastatavad sõnumid (nii veebis kui traditsioonilises meedias) kui ka kõik teised sõnumid, millel on mõju inimeste käitumisele. Kohaldamisalast on väljas vaid isiklikud või puhtalt kaubanduslikud sõnumid.  Eesmärgiga takistada väärinfo levikut ja kaitsta tundlikke isikuandmeid nähakse ette regulatsioon, millistel tingimustel tohib veebis reklaamimisel suunamis-võimendamis tehnikaid kasutada. Regulatsioon kohaldub kõikidele valimistele ja rahvahääletustele, aga ka poliitreklaamile, mis ei seondu klassikalises mõttes valimisreklaamiga. Reklaami sisusse ei sekkuta ja see on jätkuvalt liikmesriikide reguleerida.  Liikmesriigid peavad 18 kuu jooksul pärast määruse jõustumist määrama kindlaks pädevad asutused ning riikliku kontaktpunkti, mille ülesanne on vahetada teiste liikmesriikide kontaktpunktidega infot määruse täitmisega seonduvates küsimustes. Samuti kehtestama karistused määruse nõuete rikkumise eest. Määruse rakendamiseks vajalikud seadusemuudatused valmistatakse ette justiitsministeeriumi eestvedamisel.  Rohkem infot määruse kohta leiab siit ning heakskiidetud määruse teksti leiab siit.