• A
  • +

Euroopa Nõukogu kutsub arutlema inimõiguste kohtu tuleviku üle

PrintPDF Jaga

Euroopa Nõukogu ootab ettepanekuid Euroopa inimõiguste kohtu ja inimõiguste konventsiooni kaugema tuleviku teemal.


20. aprillil 2012 võtsid Euroopa Nõukogu liikmesriigid vastu Brightoni deklaratsiooni, milles on rõhutatud riikide vastutust Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni riigisisese rakendamise eest ning kokku lepitud konkreetsetes konventsioonimuudatustes. Samuti on deklaratsiooni punktis 35 rõhutatud vajadust arutleda konventsiooni ja inimõiguste kohtu kaugema tuleviku üle.

Viimati nimetatud ülesande täitmiseks on Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) reformi komitee avaldanud üleskutse, et koguda õigusvaldkonna ekspertidelt infot ja ettepanekuid, mille abil kaugemas tulevikus reformida inimõiguste konventsiooni ja Euroopa inimõiguste kohut. Kogutud ideid ja ettepanekuid kasutavad eksperdid hindamaks, kuidas oleks konventsioonisüsteem säilitatav praegusel moel ja milline võiks olla EIKi roll tulevikus. Ettevõtmise eesmärk on tagada, et EIK ei muutuks suure kaebuste arvu tõttu töövõimetuks, vaid suudaks ka tulevikus täita Euroopa inimõiguste tagaja võtmerolli.

Kohtureformi ekspertide komitee veebilehel on kättesaadav kogu asjassepuutuv info, sh loetelu teemadest, mille kohta saab ettepanekuid esitada, juhised ettepanekute esitamiseks ja plank ettepanekute esitamiseks. Ettepanekuid saab esitada 27. jaanuarini (Eesti aja järgi kella üheni).

Saabunud ettepanekud avaldatakse EIKi reformi kodulehel. Kui inimene ei soovi, et tema ettepanek avalikustatakse, tuleb seda eraldi märkida.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50