• A
  • +

Euroopa parema õigusloome direktorid kogunevad Eestis

PrintPDF Jaga

26.06.2017. 27. juunil kohtuvad Tallinnas ELi liikmesriikide ja institutsioonide parema õigusloome juhid, et arutada valdkonna põhimõtteid, samuti edulugusid ja kitsaskohti. Konverents paneb aluse parema õigusloome alastele tegevustele Eesti ELi Nõukogu eesistumise ajal.

„Eestis lähtume põhimõttest, et uut õigust tuleb luua ainult siis, kui õiguslik sekkumine on tingimata vajalik ja muid sobivaid meetmeid ei ole enam võimalik rakendada. Sedasama peame püüdma tegudes näidata ka Euroopa Liidu suunal ja eesistujana seisma veelgi aktiivsemalt selle eest, et hea õigusloome põhimõtetele pöörataks kõrgendatud tähelepanu kõigis nõukogu töörühmades,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Konverents on traditsiooniks saanud parema õigusloome direktorite võrgustiku kohtumine, mida korraldatakse juba üle viieteistkümne aasta ning mille kokku kutsujaks on ELi Nõukogu eesistuja, seekord 1. juulil eesistumist üle võttev Eesti. Konverentsil võetakse erilise tähelepanu alla mõjude hindamine, kaasamine ning digilahenduste kaudu ettevõtete ja kodanike elu lihtsustamine, samuti hea õigusloome põhimõtete rakendamine muutunud oludes, näiteks jagamismajanduse reguleerimise kontekstis.

Parem õigusloome (ingl k. better regulation, eesti keeles enam tuntud kui hea õigusloome) on õigusloome kvaliteeti tähistav üldnimetaja. Parema õigusloome põhimõtete kohaselt peab hea seaduse loomiseks olema toimunud sisuline ja huvirühmi ära kuulav arutelu, otsused peavad põhinema tõenduspõhistel andmetel ja kaasnevad mõjud olema analüüsitud. Lisaks tuleb püüda vähendada tarbetut bürokraatiat ja võtta kasutusele lihtsustamist võimaldavaid lahendusi, sealhulgas e-lahendusi.

Euroopa Liidu kontekstis on parem õigusloome tihedalt seotud ettevõtlusega ja konkurentsivõime tõstmisega. Sellest vaatenurgast käsitletakse teemasid ka konverentsil. Samuti jookseb konkurentsivõime arendamise joon läbi Eesti paremat õigusloomet puudutavatest alusdokumentidest, näiteks riigi õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018 või justiitsministeeriumis 2015. aastal välja töötatud õigusloome mahu vähendamise kava (406.84 KB).

27. juunil toimuvast konverentsist võtavad osa kõikide ELi liikmesriikide ja institutsioonide parema õigusloome juhid, kelle kujundada on peamised parema õigusloome poliitikate suunad, samuti eksperdid OECD-st kui organisatsioonist, mis on parema õigusloome rahvusvahelise standardi seadja. Kokku on Tallinna oodata ligikaudu 90 osalejat.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50