• A
  • +

Helisalvestiste autoriõiguste kaitse pikeneb

PrintPDF Jaga

Täna kiitis valitsus heaks eelnõu, millega pikendatakse esitajate autoriõiguste kaitset 20 aasta võrra 70 aastani.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on muudatuse eesmärgiks kaitsta esitajate õigusi. „Muutuvas maailmas, kus tulevased staarid alustavad oma karjääri juba varases nooruses, ei kaitse praegu direktiiviga kehtestatud 50 aasta pikkune tähtaeg enam teoste esitusi kogu esitaja elu vältel. Selleks soovimegi viia esitaja kaitse pikkuse vastavusse tegelikkusega ja pikendada fonogrammide kaitse tähtaega 20 aasta võrra ehk 70 aastani,“ lausus Pevkur.

Muudatus mõjutab nii põhiesitajaid, kes saavad oma esituse eest autoritasu, kui ka kõrvalesitajaid ehk anonüümseid stuudiomuusikuid, kes on oma ainuõigustest loobunud või selle ühekordse tasu eest üle andnud.<?xml:namespace prefix = u5 />

Saavutamaks tasakaal plaadifirmade ja põhiesitajate kasumi ning kõrvalesitajate sotsiaalsete vajaduste vahel, hõlmavad direktiivi muudatused ka teatavaid täiendavaid meetmeid. Näiteks lisatakse esitajate ja fonogrammitootjate vahel sõlmitavatesse lepingutesse klausel, mis võimaldab esitajatel leping üles öelda ning edaspidi ise esitluse üle otsustada, kui fonogrammitootja ei soovi pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam esitust avaldada.

Samas saab lepinguid pikendada ainult nende esituste ja helisalvestiste osas, mille esmane 50-aastane kaitsetähtaeg ei ole direktiivis sätestatud kuupäeva seisuga lõppenud.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50