• A
  • +

Ida-Virumaal hakkab vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenust pakkuma Aktiviseerimiskeskus Tulevik

PrintPDF Jaga

Aprillist hakkab Ida-Virumaal vanglast vabanevatele inimestele ajutist majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik.

Majutusüksus asub Jõhvi linnas ning teenustega alustatakse aprillis. Sarnast teenust pakutakse Pärnus ja Harjumaal ning on soov käivitada ka Tartumaal.

Tegemist on vanglast vabanenutele pakutava teenusega, mille eesmärk on pakkuda vanglast vabanenule tuge töö ja elukoha otsimisel. Majutusüksuses pakutakse rehabiliteerimist soodustavaid teenuseid, sh sotsiaal- ja võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist, tegevusteraapiat, tööharjutust jms. Lähtuvalt vabanenu riskidest ja vajadustest koostavad majutusüksuse personal koostöös tugiisikuga teenusel olijale tegevusplaani. Vanglast vabanejale pakutakse ka tugiisikuteenust.

Teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul, aidata neid iseseisvalt eluga toime tulema ning vähendada seeläbi korduvkuritegevuse toimepanemist. Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud.

Justiitsministeerium kuulutas 8. veebruaril välja hanke vanglast vabanejatele nõustamisteenustega ajutise majutusteenuse pakkumiseks Ida-Virumaal. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 16. veebruar. Tähtajaks esitas ainsana pakkumuse MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik. Esitatud pakkumus vastas kvalifitseerimis- ja vastavustingimustele ning hindamise tulemusena osutus võitjaks.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50