• A
  • +

Inimkaubanduse teemalisel seminaril arutatakse lähituleviku väljakutseid

PrintPDF Jaga

17. aprillil, toimuval inimkaubanduse teemalisel seminaril vahetavad Eesti, Ungari ja Austria inimkaubanduse eksperdid kogemusi, kuidas inimkaubanduse vastu võidelda ning milliste väljakutsetega lähitulevikus silmitsi seistakse.

Justiitsministeeriumi analüüsi talituse nõuniku Anu Lepsi sõnul on ühelt poolt igal riigil erinev positsioon inimkaubandusega tegelemisel, teisalt aga nõuab muutuv olukord maailmas sarnast valmisolekult igaühelt. „Kui Ungari on suuresti inimkaubanduse nö lähteriigiks, siis Austria on oma asukoha tõttu nii inimkaubanduse siht- kui ka transiitriik. Eestis seevastu olid mullu peaaegu kõik registreeritud inimkaubanduse kuritegu kodumaised, ent see ei tähenda, et see tendents ei või lähiaastatel muutuda,“ märkis Leps ja lisas, et Euroopasse jõudnud suurenenud migratsioonivoolu tõttu on põgenike ärakasutamine üha enam avaliku tähelepanu all.

Spetsialistid arutavad seminaril põhjuste üle, kuidas jõuda inimkaubanduse valdkonnas selleni, et inimesed teatavad seda liiki kuritegudest tänasest rohkem ja et inimesed jõuaksid õigeaegselt tugiteenuste juurde. Mullu registreeriti Eestis 10 inimkaubanduse kuritegu, neist pooled olid seksuaalse ekspluateerimise juhtumid ning koguarvu sekka sattusid üksikud piiriülesed kuriteod. Lepsi sõnul peab võitlus inimkaubanduse vastu olema mitmetasandiline ettevõtmine, kus ennetustegevustel ei tohi olla väiksem tähelepanu kui ohvrite tuvastamisel ning kurjategijate karistamisel.

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht julgustab ohvreid rohkem abi küsima. „Riiklikud teenused on olemas ja eelmisest aastast saab inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuseid juba enne kriminaalmenetluse alustamist. Näiteks on sotsiaalkindlustusameti kaudu on võimalik saada psühholoogilist nõustamist, turvalist majutust jm teenuseid vastavalt vajadusele,“ ütles Luht.

Seminaril esinevad ettekannetega Austria siseministeeriumi inimkaubanduse vastase võitluse keskosakonna juhataja Gerald Tatzgern, Eesti justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Leps ja sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Kristiina Luht ning Ungari politsei kuriteoennetuse osakonna juht Ágnes Németh.

Seminar toimub Austria suursaatkonna, Ungari Instituudi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50