• A
  • +

Jaanuaris vähenes kuritegevus 6%

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel pandi jaanuaris toime 2995 kuritegu, mis on võrreldes eelmise aasta algusega 188  kuritegu ehk 6% vähem.


Justiitsminister Hanno Pevkur väga suuri järeldusi jaanuari numbritest teha ei tahtnud, küll saab positiivsena välja tuua liikluskuritegude arvu vähenemise 23% võrra. "Selle aasta jaanuaris tabati 75 keskmises või raskes joobes juhti vähem kui möödunud aasta esimesel kuul,“ täpsustas minister.   Röövimiste arv vähenes 15% ja varguste arv 7%. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid ka vargused eluruumidest ja sõidukitest.   Suurima kasvuga olid kelmused, mille registreerimine kasvas 19%. Kelmustest kaks kolmandikku registreeriti Harjumaal. Valdav osa neist kuritegudest oli toime pandud varem. Mõnel juhul oli üks isik toime pannud mitu üksteisega sarnast kuritegu.   Isikuvastaste kuritegude üldarv vähenes 4%. Samas raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu – registreeriti nelja võrra rohkem kui 2013. aasta jaanuaris. Kokku üheksast kuriteost oli viis tapmist ning neli mõrva. Raske tervisekahjustus tekitati neljal juhul.   Registreeritud kuritegevuse ülevaatega saab tutvuda aadressil http://www.just.ee/baromeeter.     Lugupidamisega   Maria-Elisa Tuulik Pressiesindaja Justiitsministeerium Tel: 620 8114 Mob: 5855 8441
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50