• A
  • +

Justiitsministeerium, advokatuur ja prokuratuur panevad välja Ida-Viru stipendiumid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium, Eesti advokatuur ja riigiprokuratuur kutsuvad Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli õigusteaduste magistrante alustama oma kärjääri Ida-Virumaal ning osalema Ida-Viru stipendiumi konkursil.

Stipendiumi on välja antud juba neli aastat ning hetkel õpib stipendiumi saajatest kolm inimest ning kolm on asunud tööle Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajas kohtujuristina, Viru ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakonnas ringkonnaprokurörina ning Viru maakohtu Jõhvi kohtumajas kohtujuristina. Ringkonnaprokurörina tööle asunud Sigrid Nurm julgustab kõiki noori osalema konkursil ning asuma tööle Ida-Virumaale. „Stipendiumi saamine andis mulle võimaluse pühenduda õpingutele. Ma ei pidanud paralleelselt muretsema selle üle, kuidas maksta õppemaks või elamiskulud. Kohustus asuda hiljem tööle Ida-Virumaale andis mulle pigem teadmise, et mul on kooli lõpetamise järgselt töökoht olemas. Alustasin 2013.a. augustis töötamist  Viru Maakohtu Narva kohtumajas konsultandina, seejärel siirdusin Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri ametikohale. Viimased pool aastat töötan samas asutuses ringkonnaprokurörina. Võin kinnitada, et Ida-Virumaa on parim koht oma esimeseks tööalaseks kogemuseks ja laob edasipidiseks võimalikuks karjääriks väga tugeva põhja,“ märkis Nurm.

Sellel aastal antakse konkursil osalejatele välja stipendium kuni 10 000 euro suuruses. Stipendiumi saavad kuni kolm tublimat noort, kes on huvitatud õigusalase praktika teostamisest Ida-Virumaal ning hilisemast tööle asumisest samas piirkonnas.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul peab Eesti riik Ida-Virumaal kohalolekusse rohkem panustama ja Ida-Viru stipendium on hea võimalus igale karjääri alustavale noorele juristile. "Suur osa ülikooli lõpetajaid on massina koondunud tööotsingutele ülikoolilinnadesse Tallinnasse ja Tartusse, mistõttu on antud piirkondades juristide üleküllus, tekitades olukorra, kus noortel on keeruline silma paista. Samal ajal on ootavad aga mitmed asutused Ida-Virumaal juurde uusi tarku ja teotahtelisi noori kolleege, kes soovivad end töömaastikul tõestada ning on ühtlasi huvitatud panustamisest nii organisatsioonilisse tegevusse kui ka õiguse arendamisesse," märkis minister.

Eesti Advokatuuri esimehe Sten Luiga sõnul on hädavajalik pöörata Ida-Virumaale rohkem tähelepanu, sest selles majanduslikult tugevas ja suure elanikkonnaga piirkonnas on juriste puudu. "Eriti noortel on Ida-Virumaal võimalus kiiremini huvitavate ja vastutusrikaste töödega kokku puutuda kui Tallinnas, tahame stipendiumiga sellele tähelepanu juhtida." Samas rõhutas Luiga, et advokatuuri missiooniks on tagada usaldusväärse õigusabi kättesaadavus kõigile ja kõikjal Eestis.  

Stipendiumi taotlemiseks peab üliõpilane esitama advokatuurile kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada CV, bakalaureusekraadi omandamist tõendava dokumendi ärakiri, uurimustööde kokkuvõte ja motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos, kohtus või prokuratuuris. Seejuures ei ole avaldatud töökoha eelistus stipendiaadile siduv.

Avaldus stipendiumi määramiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt käesoleva aasta  29. septembriks aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.

Stipendiumi saajate osas tehakse valik hiljemalt 23. oktoobril 2015.

Viimati uuendatud: 29.08.2019 - 16:50