• A
  • +

Justiitsministeerium, advokatuur ja prokuratuur panevad välja Ida-Viru stipendiumid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium, advokatuur ja riigiprokuratuur panevad Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli õigusteaduste tudengitele välja stipendiumid, mille peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa advokaatide, prokuröride ja kohtunike järelkasvule Ida-Virumaal.

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on noorte juristide Ida-Virumaale tööle kutsumiseks stipendiumi välja antud juba kolm aastat. „Kolme aastaga on stipendiume antud kokku üheksale õigusteaduste magistrandile. Tänaseks töötab stipendiaatidest kõneksolevas piirkonnas kolm noort juristi. Seda ei ole küll palju, kuid iga uue juristi lisandumine piirkonda on positiivne samm õigusteenuse ja õigusemõistmise kiiremaks ja paremaks kättesaamiseks. Õigusteadlikkuse parandamine Ida-Virumaal on justiitministeeriumi üks prioriteete ning oleme kavandanud selleks rida tegevusi. Kindlasti pean vajalikuks tegeleda advokaatide motiveerimisega, et nad jätkaks selles piirkonnas tööd ka edaspidi. Siinkohal teeme tihedalt koostööd Narva linnavalitsusega. Lisaks avame õigusnõu pakkuva portaali juristaitab.ee paralleelselt venekeelsena ning jätkame olulisemate seaduste tõlkimisega vene keelde," lausus justiitsminister Anvelt.

Käesoleval aastal on vahendeid nelja täies mahus stipendiumi andmiseks. „Loodame konkursist aktiivset osavõttu ning oleme jätkuvalt valmis panustama piirkonna õigusmaastiku parandamisesse ja jätkusuutlikkusse,“ lisas minister.

Stipendium on sündinud 2010. aasta kevadel kokku tulnud töögrupi ettepanekust luua advokatuuri juurde sihtkapital, mille kaudu saaks motiveerida õigusteadust õppivaid magistriõppe üliõpilasi asuma tööle Ida-Virumaa piirkonda.

Advokatuuri esimehe Sten Luiga kinnitusel on õigusabi korraldus Ida-Virumaal jätkuvalt üheks advokatuuri prioriteetidest. „Advokatuuri liikmeskond on tugevalt kaldu Tallinna suunas. Kvaliteetse õigusabi korraldamine väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut nõuab läbimõeldud kava, mis saab sündida ainult kõigi osapoolte ühiste jõupingutuse tulemusel. Advokatuur on asunud välja töötama riigi õigusabi uut kontseptsiooni, mis peaks hõlmama õigusabi  paremat korraldust Virumaal, Kagu-Eestis, Läänemaal ja saartel. Ida-Virumaa stipendiumi lähemaks eesmärgiks on tuua piirkonda juurde noori juriste,“ rääkis Luiga. 

Advokatuuri esimees märkis, et stipendiumi pikem eesmärk on teadvustada meile kõigile vajadust pöörata enam tähelepanu elujõulise õiguskultuuri arendamisele piirkonnas, kus asuvad Eesti ühed suuremad linnad, kuid puuduvad põlvkondade kaupa edasiantud õigustraditsioonid. „Stpendium üksi ei too uut õiguskultuuri, kuid see on vähene, mida saame kohe teha. See on väikeseks abiks ja tunnustuseks neile, kes on valmis oma juristivõimeid proovile panema selles multikultuurses ja huvitavas tööstuspiirkonnas,“ sõnas esimees.  

Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Grossil on hea meel, et üks kolmest Ida-Virumaale jäänud stipendiaadist töötab just Viru Ringkonnaprokuratuuris. „Loodame, et ka tulevikus näeb mõni stipendiumi saanud tubli jurist enda tulevikku just meie kollektiivis,“ lisas Gross. 

Stipendiumi taotlemiseks peab üliõpilane esitama advokatuurile kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada CV, bakalaureusekraadi omandamist tõendava dokumendi ärakiri, uurimustööde kokkuvõte ja motivatsioonikiri, milles on märgitud, kas üliõpilane soovib pärast õpingute lõpetamist töötada advokaadibüroos, kohtus või prokuratuuris, kuid avaldatud töökoha eelistus ei ole stipendiaadile siduv.

Avaldus stipendiumi määramiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada Eesti Advokatuurile hiljemalt käesoleva aasta 15. septembriks aadressil Rävala pst 3, 10143 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil advokatuur@advokatuur.ee.
Stipendiumi saajate osas tehakse valik hiljemalt 22. septembril 2014.
 

Viimati uuendatud: 22.05.2019 - 04:50