• A
  • +

Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium algatas eelnõu, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine ning nähakse omavalitsustele ette võimalus täpsustada kohad ja üritused, kus see oleks lubatud. Muudatuse eesmärk on viia juulist jõustunud korrakaitseseaduse avalikku alkoholitarbimist lubav olukord vastavusse ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega.

Absoluutne alkoholitarbimise keeld jääb korrakaitseseadusega alles neis kohtades, kus see alates juulist keelati. Need on lasteasutuste ja mänguväljakute lähedus, terviseasutused, ühistransport ja selle peatused ning nendes kohtades ei saa omavalitsus alkoholi tarbimist lubada.

“Nii kodanikuühiskond, kohalikud omavalitsused kui ka avalik arvamus andis selge signaali, et 2011. aastal vastu võetud seadus ei tööta. Kahetsusväärselt ei arvestatud toona seaduse vastuvõtmisel kohalike omavalitsuste ja organisatsioonide eitava hinnangu ja ettepanekutega alkoholipoliitikat pigem karmistada. Pean oma kohuseks kujunenud vastuolu lahendada ja algatada korrakaitseseaduse muutmine,” ütles justiitsminister Andres Anvelt.

“Viimased kuud näitasid, kui sügav haigus meie ühiskonnas on alkoholism. Loodan, et avalikus kohas alkoholi tarvitamise piiramise kõrval leiab ühiskond jõudu selle probleemiga tegelemiseks ka väljaspool avalikku ruumi,” lisas Anvelt.

Eelnõu algatamise mõte tuli nii septembri keskel toimunud ümarlaual kõlanud mõtetest kui avalikust debatist, mis teemaga seoses tekkis. Justiitsministeeriumile esitati enne ümarlauda 56 ettepanekut, millest suuremas osas leiti, et avalikus kohas alkoholi tarbimise lubamisega soodustab riik alkoholismi ja soodustab alkoholi tarbimist noorte hulgas.

Tervise Arengu Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS 25.08.2014–04.09.2014 läbi küsitlus suhtumisest avalikus kohas alkoholi tarvitamisse. Uuringust tuli välja, et 82 % vastanutest ei poolda alkohoolsete jookide tarvitamise lubamist avalikes kohtades. 32% vastajatest oli viimase poole aasta jooksul sattunud olukorda, kus avalikus kohas alkohoolse joogi tarbimine oli teda häirinud.

Eelnõu edastatakse kooskõlastamiseks kõigile ministeeriumidele, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning Tervise Arengu Instituudile. Eelnõu saadetakse teadmiseks ka korrakaitseseaduse kohta arvamusi ja ettepanekuid esitanud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele MTÜ Eesti Karskusliit, MTÜ Eesti Kaupmeeste Liit, MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, Terve Eesti SA ning MTÜ Tallinna Vanalinna Selts ja Eesti Arstide Liit.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50