• A
  • +

Justiitsministeerium andis välja ärikorruptsiooni vastased juhised

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium andis välja voldikud juhistega, milles on välja toodud 11 sammu ärisektori korruptsiooni vältimiseks, nagu näiteks juhi eeskuju, usaldusliku töökeskkonna loomine ning ettevõttesisesed kontrollmehhanismid. 

„Ärikorruptsioon tähendab sisuliselt seda, et ettevõtte ressursse kasutatakse ebaausalt isiklikuks või ettevõtte hüveks turu või kogu ühiskonna arvelt. Selline korruptsioon kahjustab läbipaistvat ja konkurentsivõimelist ettevõtlust, toob ettevõttele kaasa nii maine- kui rahalist kahju ja turvariske. Seetõttu on vajalik teadvustada probleemi ulatust ja rakendada meetmeid riskide vähendamiseks,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Justiitsministeeriumi välja antud juhistes keskendutakse kolmele tasandile: ennetus ja eetika, juhtimine ja vastutus ning kontroll. Näiteks on välja toodud ettevõtte juhi isiklik eeskuju ning usalduslik õhkkond tööl kui olulised korruptsioonivastased meetmed. Tulemuslikud on ka juhtide ja töötajate koolitamine, korruptsioonist avatult rääkimine ja selle hukkamõist ning kindlad protseduurireeglid ja tagajärjed juhuks, kui keegi altkäemaksu pakub. Lisaks politsei ja prokuratuuri teavitamisele on vajalik rakendada ka asutusesiseseid kontrollisüsteeme.

„Oluline on, et kõige tulemuslikumad on erinevad tegevused, kui neid tehakse koostöös, mitte ei kasutata vaid üht meedet,“ rõhutas minister.

Elektroonilisel kujul on juhisega võimalik tutvuda kriminaalpoliitika veebikodus.

Paberkujul on juhised alates järgmisest nädalast kättesaadavad maksu- ja tolliameti kõigis teeninduspunktides üle Eesti. Samuti jagavad neid keskkriminaalpolitsei, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Korruptsioonivaba Eesti MTÜ. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50