• A
  • +

Justiitsministeerium: erakondade liikmelisuse regulatsioon vajab analüüsi

PrintPDF Jaga

Justiitsministeeriumi alustab esmaspäeval analüüsi, et selgitada, kas hetkel kehtiv erakondade liikmelisuse regulatsioon on mitmetitõlgendatav ja vajaks seetõttu ülevaatamist.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamägi sõnul reguleerib erakondade tegevust nii erakondade seadus, kui ka mittetulundusühingute seadus ning seadustele lisaks on täpsem korraldus sätestatud erakondade põhikirjades.

"Kui lugeda erinevaid seadusi, ja ka erakondade põhikirju, tuleb möönda, et just liikmelisusega seonduv on tekitanud arusaamatusi ning põhjust tuleks näha selles, et üldise ühinemisvabaduse põhimõtte kohaselt on inimesed vabad liituma ja välja astuma ühingutest neile sobival ajal. Selliselt on see ka näiteks tavapäraselt mittetulundusühingute puhul, mis omakorda tõstatab küsimuse, millal liikmelisusega seotud õigused ja kohustused tekivad. Erakonnaseaduse kohaselt tekivad erakonna liikme õigused ja kohustused liikmete nimekirja kandmisega ja lõpevad nimekirjas märke tegemisega erakonna liikmelisuse lõppemise kohta, “ lausus Pärnamägi.

„Arvestades viimasel ajal tõusnud küsimusi erakondade liikmelisuse ning sellega seonduvaga, oleks mõistlik kriitiliselt hinnata kehtivat õiguslikku olukorda ning otsustada, kas õigusselguse huvides on vaja teha kehtivas regulatsioonis muudatusi, vältimaks ebaselgust ning mitmetitõlgendatavust. Näiteks on praktikas on ette tulnud probleeme, kus isik on esineb küll erakonna liikmete nimekirjas, kuid tegelikkuses tal selleks tahe puudub," märkis Pärnamägi.

Erakonnaseaduse muudatuste eest vastutab traditsiooniliselt Riigikogu. Kuivõrd hetkel on Riigikogus erakonnaseadus menetlemisel, peab justiitsministeerium mõistlikuks Riigikogu põhiseaduskomisjonis läbi rääkida muudatuste tegemise käigus ka liikmelisusega seotud küsimused ning teha vajalikud muudatused, et tagada liikmelisuse osas õigusselgus ning vältida arusaamatusi.

Justiitsministeerium on valmis vajalike muudatusettepanekute ettevalmistamiseks põhiseaduskomisjoniga tegema igakülgset koostööd.

Riigikogu põhiseaduskomisjon algatas erakonnaseaduse muutmise käesoleva aasta mais.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50