• A
  • +

Justiitsministeerium: homsest toimub kogu andmetöötlus andmekaitse üldmääruse alusel

PrintPDF Jaga

24.05.2018 Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand toonitab, et homsest rakendub otsekohalduv isikuandmete kaitse üldmäärus ning nii ettevõtjad kui ka avalik sektor peavad seda järgima.

„Homsest otsekohalduv andmekaitse üldmäärus kehtib kõikidele ettevõtetele otse ning ükski riigikogu või valitsuse menetluses olev seaduseelnõu ei muuda selles suhtes ettevõtjate olukorda. Otsekohaldumine tähendab, et kõiki neid reegleid, mis tulenevad üldmäärusest, peavad homsest kõik andmete töötlejad ka järgima nagu iga teist Eestis kehtivat seadust,“ rõhutab Härmand.

„Rakendusseadus, millega muudetakse kokku 130 seadust, on eelkõige vajalik avaliku sektori andmevahetuse korrastamiseks – et oleks täpsemalt reguleeritud, mida riik ise inimeste andmetega teeb. Need eriseaduste muudatused on ette valmistanud iga valdkonna eest vastutav ministeerium ise,“ rääkis Kai Härmand.

Härmand märkis, et homsest otsekohalduv üldmäärus ei saa olla Eestis kehtivate seadustega vastuolus, sest määrus on Eesti seadustest üle. „Seni, kuni uus isikuandmete kaitse seadus ootab riigikogus kolmandat lugemist ja rakendusseadus on valitsuse istungi järjekorras, peab järgima üldmäärusest tulenevaid tingimusi ning hetkel kehtivat isikuandmete kaitse seadust,“ kinnitas justiitsministeeriumi asekantsler. Ta lisas, et nii ettevõtjatele kui ka avalikule sektorile on koolitusi ja infopäevi korraldanud nii justiitsministeerium, andmekaitse inspektsioon kui ka hulgaliselt koolitusfirmasid. Erinevad kõrgkoolid, eesotsas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga, on koostanud eraldi andmekaitseametnike koolitusprogrammi. Seda eesmärgiga nii ettevõtjaid kui ka ametkonda ette valmistada seaduste muudatusteks.

Uus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu on avalikult üleval ka eelnõude infosüsteemis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50