• A
  • +

Justiitsministeerium keelab vanglates suitsetamise

PrintPDF Jaga

7.10.2016. Justiitsminister Urmas Reinsalu allkirjastas määruse, millega keelatakse alates 1. oktoobrist 2017 vanglates suitsetamine.

„Vanglates suitsetamise keelamine on suunatud nii kinnipeetavate, vahistatute kui ka vanglateenistujate tervise kaitsele, samuti julgeoleku ja korra tagamisele,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister rõhutas, et suitsetamist ei saa pidada ka põhiõiguseks, küll aga on riigil kohustus tagada, et vanglateenistujad ja kinnipeetavad ei oleks olukorras, kus neil ei ole võimalik vältida tubakasuitsu sissehingamist ja praegusel juhul ei ole seda võimalik teha. „Igal isikul on õigus viibida tubakavabas elu- ja töökeskkonnas,“ märkis Reinsalu.

Erinevad vanglad kasutavad suitsetamisest loobumise toetamisel erinevaid motivaatoreid nagu võimalus kasutada raamatukogus olevaid suitsetamisest loobumise raamatuid või kõiki raamatukogus olevaid raamatuid soodustingimustel, mittesuitsetajatest kinnipeetavatele on mõeldud lisasportimise aegu, tervislikku lisatoitu, võimalust osta kauplusest suuremates kogustes osasid toiduaineid, võimalust vaadata rohkem televiisorit. Neid toetusabinõusid muudetakse ning täiendatakse projekti käigus lähtuvalt võimalustest ja mõjususest.

Eesti vanglad on tervislikemate eluviiside suunas ka etapiliselt liikunud. 2010. aastal jõustusid muudatused, millega muudeti vangla siseruumid tubakasuitsuvabaks ja tubakatooteid hakati hoidma spetsiaalsetes kambrivälistes suletud kappides. Seega on vangla siseruumid tänaseks suitsuvabad.

Vanglates suitsetamise keelamise teed on läinud ka mitmed teised maailma riigid. Näiteks on see keelatud Ameerika Ühendriikides 20 osariigis ja kõigis föderaalvanglates ning Kanada föderaalvanglates, Austraalias ning Uus-Meremaal. Ühe aasta jooksul on planeeritud etapiliselt muuta suitsuvabaks kõik Ühendkuningriigi vanglad.

Määrusega muudetakse vanglas suitsetamise korda. Kõik suitsetatavad tubakatooted ning nendega seonduvad tooted lisatakse keelatud asjade nimekirja. Avavanglas või kinnise vangla avavangla osakonnas keelatakse tuletikkude omamine. Määrus jõustub 1. oktoobril 2017. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50