• A
  • +

Justiitsministeerium korraldab õigusmõjude analüüsi seminari

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium korraldab 18. septembril rahvusvahelise õigusmõjude analüüsi kaasamisseminari. Seminaripäeva põhirõhk on silmapaistval rahvusvahelisel õigusmõjude analüüsi praktikal ja Eesti õigusmõjude analüüsi süsteemi arenguvõimalustel. Üheskoos mainekate välisekspertidega arutletakse õnnestumiste ja kitsaskohtade üle, mis on ilmnenud Eestis õigusmõjude analüüsi süsteemi paariaastase rakendamise järel. Vaadatakse, missugune paistab Eesti teiste äsjase õigusmõjude analüüsi süsteemiga riikide keskel ning tutvutakse kõige eesrindlikumaks peetavate õigusmõjude analüüsi süsteemidega. Samuti õpitakse, milliseid praktilisi uuendusi on Euroopa Liidu liikmesriigid ja akadeemia viimastel aastatel õigusmõjude analüüsi vallas välja töötanud, et tagada õigusaktide eesmärgipärane rakendumine, proportsionaalsus ja võimalikult väike halduskoormus.   

Seminaril saavad teiste seas sõna õigusteadlane professor Alberto Alemanno, Euroopa Komisjoni mõjude hindamise üksuse esindaja María Dolores Montesinos, Ühendkuningriigi valitsuse parema õigusloome üksuse asejuht Helen McColm, Taani ettevõtluse ja kasvu ministeeriumi ettevõtlusüksuse parema õigusloome ekspert Katrine Brems Olsen, Bratislava Comeniuse ülikooli õigusmõjude analüüsi ekspert ja Slovakkia hea riigivalitsemise mõttekoja Slovak Governance Institute partner Katarina Staronova ning justiitsministeeriumi õigusmõjude analüüsi nõunik Helena Braun. Seminari modereerib poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp.

Seminaril osaleb ligikaudu 140 inimest Eesti põhiseaduslikest institutsioonidest, valitsusasutustest, akadeemiast, mõttekodadest, uuringukeskustest ja vabaühendustest.

Õigusmõjude analüüsi süsteemi arendamine toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastava inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ programmi „Parema õigusloome arendamine“ raames. Programmi eesmärk on parema õigusloome arendamine, mis seisneb õiguse kodifitseerimises ning tõhusate tugistruktuuride loomises ja õigusaktide mõjuanalüüsi süsteemi arendamises. Programmi kogumaksumus oli 2 601 825 eurot, millest toetus oli 2 471 734 eurot.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50