• A
  • +

Justiitsministeerium kutsub arutlema kriminaalpoliitika tuleviku üle

PrintPDF Jaga

10.10.2016. Justiitsministeerium kuulutas välja 6. novembrini kestva esseekonkursi “Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas”, millega julgustatakse Eesti inimesi arutlema kriminaalpoliitika tuleviku üle ning otsitakse seni kasutamata võimalusi kriminaalsüsteemis.

Ministeeriumi analüüsitalituse juhataja Jako Salla sõnul kehtivad Eestis praegused kriminaalpoliitika arengusuunad kuni 2018. aastani ning esmakordselt läbiviidav esseekonkurss on avasamm edasiste arengusuundade ettevalmistamisel. “Julgustame kõiki inimesi, kes tunnevad, et nende kogemused võiksid võimalikult nutika ja ettenägeliku kriminaalpoolitika kujundamisel abiks olla, oma mõtteid jagama,” sõnas Salla.

Esseekonkursile on oodatud osalema korrakaitses ja justiitssüsteemis töötanud ja töötavad praktikud, näiteks endised ja praegused politseinikud, prokurörid, kohtunikud, advokaadid, kriminaalhooldajad, vanglaametnikud, ravi-, rehabilitatsiooni- ja sotsiaalprogrammide pakkujad ning ohvrite abistajad, süütegude tõttu kannatanud ning neid toime pannud isikud, valdkonnaga seotud tudengid, õppejõud ja teadlased ning kõik teisedki Eesti inimesed, kes saavad oma kogemuse abil avada praeguse kriminaalsüsteemi tugevusi ja nõrkusi. “Usume, et just erinevate tahkude alt probleemidele lähenemine, samuti inimeste praktiliste kogemuste ja nägemustega arvestamine aitab meil teha võimalikult tõhusat ja paindlikku poliitikat,” ütles Salla.

Justiitsministeerium on tänavu konkurssi korraldades jätnud autoritele võimaluse kirjutada ka enda valitud teemal. “Omalt poolt oleme võimalike teemadena välja pakkunud näiteks üle- ja alakriminaliseerimise, raskete kuritegude ennetamise ning vägivalla kordumise peatamise, kannatanu õigused ja ohvri vajadused,” rääkis Salla.

Parimad tööd avaldatakse ning nende autoreid premeeritakse, konkursi auhinnafond on 3000 eurot.

5000 kuni 10 000 tähemärgilisi analüütilisi esseesid saab konkursile esitada kuni 6. novembrini saates need aadressil konkurss@just.ee.

Lähemalt saab konkursist lugeda aadressil www.kriminaalpoliitika.ee/esseekonkurss ning Facebooki lehel Esseekonkurss “Kiviaeg ja lend Kuule kriminaalpoliitikas”

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50