• A
  • +

Justiitsministeerium kutsub inimkaubanduse ohvreid endast teada andma

PrintPDF Jaga

20.02.2017 Veebruaris alanud sotsiaalkampaania 1ELU juhib tähelepanu inimkaubandusega seotud juhtumitele Eestis. 2016. aastal kasvas inimkaubandusega seotud kuritegude arv 85lt 94le, selgub justiitsministeeriumi statistikast.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on riik algatanud inimkaubanduse tõkestamiseks kampaania, et ohvreid ja lähedasi teavitada ning julgustada inimesi juhtumitest teada andma.
“2016. aastal registreeritud inimkaubandusega seotud kuritegude arv jäi veidi  alla 100 ning statistika järgi on paljude kuritegude taga samad inimesed ehk tegu on korduvate toimepanijatega. Kahjuks on tegelik kuritegude arv ilmselt suurem, kuna paljud sellistest juhtumitest on politseile või abi andvatele organisatsioonidele teadmata. Tihti ei küsita abi või ei teata kuhu pöörduda,” lisas Reinsalu.

“Oleme aastatega üles ehitanud riigi tugisüsteemi, et ohvreid abistada. Meie võimekus inimesi aidata on tegelikult suurem, kui praegune juhtumite arv,” selgitas Reinsalu. Ta lisas, et tänu 2017. aastast kehtima hakanud ohvriabi seaduse muudatusele saab riik teenust pakkuda suuremale hulgale inimestele. “Kui varem oli teenuste kasutamiseks vaja algatatud kriminaalmenetlust, siis nüüd saame tugiteenuseid pakkuda ka juba inimkaubanduse juhtumi kahtluse korral. Praegu saab 60-päevase perioodi jooksul, mil menetlust pole veel algatatud, ohver juba kasutada inimkaubanduse kuriteo ohvritele mõeldud teenuseid, sh näiteks juriidilist nõustamist, psühholoogilist abi, ajutist majutust ja vajalikke tervishoiuteenuseid.”

Ka projekti koostööpartneri MTÜ Living for Tomorrow juht Sirle Blumberg rõhutas, et inimkaubandus on väga raske kuritegu ja selle ohvriks langenud inimene ei ole süüdi selles, mis temaga juhtus või tehti. “Kellelegi ei ole antud õigust teist inimest ekspluateerida. Süü ning häbitunne, mida ohver kannab, on tekitatud teadlikult, et viimane ei julgeks kuskilt abi paluda. Seetõttu julgustan abivajajaid helistama inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliinile 6607 320,” lisas Blumberg. Inimkaubandusjuhtumite korral aitavate abiorganisatsioonide nimekirja leiab http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubandus.

Sotsiaalkampaania 1ELU põhineb seisukohal, et meil kõigil on üks elu, mida on õigus elada vabalt, väärikalt, seda ise juhtides ning rõõmu tundes. Inimkaubanduse juhtumite äratundmiseks valmisid kampaania esimeseks faasiks neli videoklippi, mis selgitavad erinevaid inimkaubandusega, sh tööalase ekspluateerimisega, seotud juhtumeid ning ärgitavad inimesi inimkaubanduse kahtluse korral nõustamisliiniga ühendust võtma. Veebruarikuine kampaaniaperiood keskendub tööalase ekspluateerimisele.

Videoklippe näidatakse Tallinna bussi-, ja lennujaamas, sadamates, lisaks ka Tallinki laevadel, Apollo kinodes üle Eesti ning online-kanalites. Lisainfot leiab kampaania Facebooki lehelt https://www.facebook.com/1ELU-705600759611129/?fref=ts. Lisaks jagatakse koolide ja kutsekoolide, töötukassa, tööinspektsiooni, ohvriabi ja teiste organisatsioonide kaudu abi andvate organisatsioonide andmetega visiitkaarte.

Kampaaniat 1ELU  ehk projekti ISFP-16 “Kuritegevuse tõkestamine läbi inimkaubanduse ennetamise” kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeoleku fondi kaudu ja EV Siseministeerium. Suveni kestva projekti II ja III faasis keskendutakse vastavalt seksuaalsele ekspluateerimise ja laste kuritegevuslikel eesmärkidel ärakasutamise ennetamisele. Projekti viivad ellu Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, MTÜ Living For Tomorrow, Eesti Inimõiguste Keskus ja reklaamiagentuur Idea.

Manusena on lisatud ka inimkaubanduse alast statistikat.


Lisainformatsioon:
Anu Leps
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik
anu.leps@just.ee
6208117

Sirle Blumberg
Juhataja
MTÜ Living for Tomorrow
sirle@lft.ee
6607 320

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50