• A
  • +

Justiitsministeerium kutsub taas esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaate

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kutsub taas inimesi üles esitama kodanikujulguse aumärgi kandidaadiks tublisid inimesi, kes on aidanud ära hoida kuriteo, pidanud kinni kurjategija või toetanud kuriteo ohvrit. Kandidaate saab esitada 14. oktoobrini.

„Vaprad on need inimesed, kes astuvad kurjategijatele vastu ja julgevad ohtlikus olukorras sekkuda. Kui keegi on hädas, ei tohi ühiskonna hoiak olla selline, et jäädakse passiivseks pealtvaatajaks. Kartma peavad kurjategijad, mitte ausad inimesed. Kutsun inimesi ka sel aastal esitama kandidaate, kes julgete tegude eest tunnustust väärivad,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eelmisel aastal said aumärgi 11 vaprat inimest, neist viis alaealist. Näiteks aitasid märgi saanud vägivalla ja röövimise ohvreid, autoõnnetusse sattunuid jne.

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja alates 2004. aastast.

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on ära hoidnud kuriteo või takistanud selle toimepanemist, aidanud kinni pidada kurjategijat, abistanud kuriteoohvrit või aidanud muul moel suurendada teiste inimeste turvatunnet.

Ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta ootame posti teel märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 14. oktoobriks aadressil Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn või e-mailil kart.repponen@just.ee.

Täpsemat infot kodanikujulguse aumärkide kandidaatide esitamise kohta leiab kriminaalpoliitika veebist. Samal aadressil saab pikemalt lugeda ka eelmistel aastatel aumärgi saanute lugusid.
 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50