• A
  • +

Justiitsministeerium kutsub toetama erikoolist ja vanglast vabanenud noori

PrintPDF Jaga

Alates 18. novembrist saavad mittetulundusühingud, erikoolid, vanglad ning riigi- ja omavalitsusasutused taotleda raha programmist „Riskilapsed ja -noored“, et ennetada vanglast ja erikoolist naasvate noorte uusi kuritegusid.


Norra riigi ja EMP finantsmehhanismide toetuse abil ellu viidava programmi üks eesmärk on luua noortele keskkond, mis aitab neil elada kuritegevusest vaba elu. Taotlusvoorus „Jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele“ rahastatavad projektid peavad tagama, et kodukohta naasev noor on paremini ette valmistatud oma eluga toime tulema ning et inimesed noore ümber oskaksid ja tahaksid teda selles aidata. Sihtrühma kuuluvad erikoolist ja vanglast vabanenud noorte kõrval ka nende pereliikmed ning erikoolide, vanglate ja muude noort naasmisel toetavate asutuste töötajad.

Eelkõige oodatakse projekte, mis aitavad vähendada kuritegude toimepanemist laste ja noorte poolt. Taotlusvooru kaudu toetatakse rehabilitatsiooniprogramme ja –teenuseid, mis on suunatud nii konkreetsete riskide maandamiseks ning vajadustele vastamiseks, kui ka meetmeid, mis parandavad noorte sotsiaalset toimetulekut tervikuna. Samuti võib projektide raames ellu viia tegevusi, millega hangitakse uusi teadmisi, pakutakse koolitusi, tõstetakse pädevusi ning aidatakse luua koostöövõrgustikke. Eelistatakse projekte, mida viib ellu mitu koostööpartnerit.

„Eesti vanglatest ja erikoolidest väljub palju noori, kes vajavad täiendavat tuge, kuna tihtipeale tundub, et nii erikoolidel kui ka vanglatel on pöörduksed, mille kaudu paljud nendesse asutustesse sattunud noored jäävad sinna aastateks sisse ja välja käima. Umbes pooled neist panevad pärast vabanemist toime uue kuriteo. Põhjuseid on sellel kindlasti mitmeid, kuid antud programmiga püüame leevendada neid probleeme, mis tulenevad järsust elumuutusest, mis kaasneb vabadusse naasmisega,“ selgitas justiitsminister Hanno Pevkur programmi tagamaid.

„Mõistame, et ilma välise abi ja toetuseta on nende noorte jaoks vabaduses hakkamasaamine väga raske. Samas ühiskonnale on oluline, et need noored saaks kuritegevuse nõiaringist välja aidata. Selleks me otsimegi inimesi ja organisatsioone, kes pakuvad noortele abi, mida nad vajavad,“ tutvustas Pevkur taotlusvooru eesmärki. „Eeskätt tähendab see, et noore oskused enda eluga hakkama saada oleks paremad, et tal oleks koht, kus elada, et ta leiaks töö või jätkaks õpinguid, et ta pere oskaks talle toeks olla ning et ametnikud, kes temaga kokku puutuvad, oskaks pakkuda reaalset abi.“

Norra Kuningriigi ja EMP finantsmehhanismide toel eraldatakse taotlusvoorus „Jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele“ 474 650 eurot (vähim projektisumma on 5000 ja suurim 150 000 eurot). Täpsemat infot saab justiitsministeeriumi väikeprojektide koordinaatorilt Rainer Rohtlalt (Rainer.Rohtla@just.ee, tel 620 8224) ja aadressil http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/jatkutugi-erikoolist-ja-vanglast-vabanenud-noortele/.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50