• A
  • +

Justiitsministeerium kutsus Google’i ja Intel Corporationi Tartusse isikuandmete kaitse küsimusi arutama

PrintPDF Jaga

6.09.2017. 7.–8. septembril toimub Tartus kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents, kus maailma suurettevõtted ja spetsialistid arutavad, mida toob endaga praktikas kaasa tuleva aasta maikuus rakenduv Euroopa Liidu andmekaitse reform. 

2016. aasta kevadel kiitis Euroopa Parlament heaks uued andmekaitse reeglid, mis annavad inimestele kontrolli oma isikuandmete üle ja loovad ühtlase andmekaitse taseme kogu ELis. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et see hakkab asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrust hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega alates 25. maist 2018. aastal.

„Igal aastal taotlevad sajad tuhanded inimesed Google’ist oma isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et konverentsil arutatavad teemad puudutavad väga isiklikult väga paljusid inimesi. Laia ringi tippspetsialistide mõttevahetus ELi andmekaitsereformi rakendusküsimuste üle annab liikmesriikidele võimaluse veel enne lõplike otsuste tegemist parimaid lahendusi leida,“ märkis asekantsler Kai Härmand.

Kodanikele tähendab reform paremat kontrolli oma isikuandmete üle ja võimalust kasvõi näiteks Google’ilt, telefonisideoperaatorilt või postimüügiportaalilt nõuda oma spetsiifiliste isikuandmete kustutamist, kui andmete töötlemiseks puudub õiguslik alus. Andmete ulatusliku töötlemisega seotud riigiasutustele ja ettevõtjatele kehtestatakse aga  rangemad reeglid, mille elluviimine võib nõuda nii aega kui raha.

Ettevõtted ja asutused, mis koguvad ja kasutavad tundlikke isikuandmeid ja suuri andmemassiive, peavad isikuandmed kaardistama, määrama andmekaitsespetsialisti, viima vajadusel sisse muudatused lepingutes, ärimudelites, sisedokumentides, infosüsteemides, kliendibaasides ja müügis. Tõusevad trahvide maksimummäärad, mida rikkumiste korral saab kohaldada. Nõuded kehtivad ka kolmandate riikide ettevõtjatele, kes ELi turul kaupu või teenuseid pakuvad.

„Reform paneb paika ka selged õigused ja piirangud andmete edastamiseks kuritegude ennetamise, uurimise ja kurjategijate vastutusele võtmise eesmärgil, samuti julgeolekuohtude ennetamisel. See loob võimalused kiireks ja tõhusaks isikuandmete jagamiseks õiguskaitseasutuste vahel, tagades samas, et ei rikutaks põhiõigusi,“ selgitas asekantsler Kai Härmand.

ELi Nõukogu eesistumise raames korraldatud konverentsist võtavad osa  näiteks Google’i Brüsseli kontori andmepoliitika juht Rita Balogh, Intel Corporationi privaatpoliitika juht Riccardo Masucci, Euroopa Komisjoni kõrged esindajad jpt. Arutletakse andmekaitsealaste rikkumistega seonduvate kõrgete trahvide, andmekaitsespetsialisti määramise kohtususe, piiriülese andmeedastuse probleemide jm üle.

Konverentsist tehakse videoülekanne, mida on võimalik jälgida 7. septembril  Tartu ülikooli televisioonis alates kella 9.30st. 

Konverentsi päevakava (608.52 KB)

 

Hea ajakirjanik!

Kui Sa ei ole konverentsile registreerunud, aga soovid sellegipoolest seda kajastada või kellegagi kõnelejatest intervjuud kokku leppida, palun võta minuga ühendust.

 

Lugupidamisega

Katrin Lunt
Avalike suhete juht
Justiitsministeerium
Tel 527 6806
Katrin.Lunt@just.ee

Viimati uuendatud: 07.03.2019 - 13:50