• A
  • +

Justiitsministeerium kuulutab välja üliõpilaste kriminoloogiaesseede konkursi

PrintPDF Jaga

24.10.2017. Justiitsministeerium kuulutab välja traditsioonilise kriminoloogiaalaste üliõpilastööde võistluse, seekord esseekonkursi vormis. Konkursi auhinnafond on 3000 eurot.

„Ootame konkursile esseid, mis on kirjutatud tänavu või mullu kaitstud üliõpilastöö põhjal,“ märkis kriminaalpoliitika osakonna nõunik Krister Tüllinen. „Kuna justiitsministeerium valmistab ette uut kriminaalpoliitika arengusuundade eelnõu, siis on konkursi eesmärk ammutada esseedest häid ideid uute arengusuundade koostamiseks“.

Konkursil võivad osaleda erialast olenemata kõik üliõpilased, kelle doktori-, magistri-, bakalaureuse-, diplomitöö või publikatsioon keskendub kriminaalpoliitika sotsioloogilistele, õiguslikele, majanduslikele või muudele tahkudele, kuritegevuse õiguslikele küsimustele või kriminaalse käitumise uurimisele. Kursusetöödel põhinevad esseed konkursile ei kvalifitseeru.

„Essee fookust valides võiks osaleja keskenduda sellele, mida olulist lisaks tema töö kriminaalpoliitika arengusuundadele,“ lisas Tüllinen.

Üliõpilastöid koos statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada 25. novembrini e-posti aadressil konkurss@just.ee. Samast saab konkursi kohta lisainfot.

Tööde hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning teadus- ja arendusasutuste esindajad. Parimad tööd kuulutatakse välja 2017. aasta lõpus. Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad üliõpilastööd kriminaalpoliitika veebis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50