• A
  • +

Justiitsministeerium moodustab neli uut vanglakomisjoni

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid, mis esindavad avalikkust vanglate tegevuse kontrollimisel ja aitavad vanglatel oma tööd korraldada.


2014. aasta alguses moodustatakse neli vanglakomisjoni Tallinna vangla, Harku ja Murru vangla, Tartu vangla ja Viru vangla tegevuse kontrollimiseks.

Ministeerium otsib vanglakomisjonidesse missioonitundega inimesi, kes tahavad üldsuse esindajaina kontrollida vanglate tööd ja pakkuda vangla juhtkonnale igapäevatöös abi.

Vanglakomisjon sõltumatu institutsioonina aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistada vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, ravimise, järelevalve ja teiste küsimuste lahendamisel.

Vanglakomisjon töötab koosolekute vormis, need toimuvad vähemalt üks kord kuus. Komisjonil on õigus teha vangla juhtkonnale ja justiitsministeeriumile soovitusi. Komisjoni liikmed võivad oma ülesandeid täites siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning kohtuda vangidega.

Inimestel, kes tunnevad selle töö vastu huvi, palume hiljemalt 23. detsembriks saata avaldus justiitsministeeriumi vanglate osakonna aadressil Jõhvi, Jaama 7 või e-posti aadressil info@just.ee. Valiku teeb erapooletu ja sõltumatu kogu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50