• A
  • +

Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid, mille eesmärgiks on teostada avalikkuse kontrolli vanglate tegevuse üle ning aidata kaasa vanglasüsteemi eesmärkide täitmisele.


Ministeerium otsib vanglakomisjonidesse missioonitundega inimesi, kes tahavad osaleda üldsuse esindajaina vanglate töö kontrollimisel.

Sel aastal on plaanis moodustada viis vanglakomisjoni Tallinna vangla, Harku vangla, Tartu vangla, Murru vangla ja Viru vangla tegevuse kontrollimiseks.

Vanglakomisjon aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistada vangla juhtkonda kinnipeetavate paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, meditsiinilise teeninduse, järelevalve ja teiste karistuse täideviimisega seotud küsimuste lahendamisel.

Vanglakomisjonide töö toimub koosolekute vormis, mis toimuvad vähemalt üks kord kuus. Komisjonil on õigus teha soovitusi vangla administratsioonile ja justiitsministeeriumile. Komisjoni liikmetel on oma ülesannete täitmise käigus õigus siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning kohtuda kinnipeetavatega.

Vanglakomisjonid tegutsevad mitmetes riikides, täites ühiskondliku kontrollija funktsiooni vanglate üle.

Komisjoni töös osalemisest huvitatud inimestel palume hiljemalt märtsi lõpuks saata avaldus justiitsministeeriumi vanglate osakonnale aadressil Tõnismägi 5a või info@just.ee .

 

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50