Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Justiitsministeerium on õigustudengite hulgas kõige atraktiivsem tööandja 

Oleme viimastel aastatel pööranud tudengite kaasamisele ja õigusvaldkonna tugevate professionaalide kasvatamisele järjest suuremat tähelepanu.
Aasta tagasi käivitasime koos prokuratuuri, kohtute, advokatuuri ja Eesti kohtuekspertiisi instituudiga (EKEI) kriminaalõiguse tudengite stipendiumiprogrammi, mis on osutunud väga populaarseks. Esimesed lõpetavad peagi ja uued noored alustasid nädal tagasi, kui käisid tutvumas EKEI tööga. Mitu noort on programmi tulemusena ka meie haldusalasse tööle asunud. Õige pea algab stipendiumiprogramm ka õigusloomejuristide töö tutvustamiseks, kus osalejatele on meil samuti palju põnevaid uusi teadmisi pakkuda.   Justiitsministeerium on töötanud välja ka põhjaliku praktikaprogrammi, kuhu ootame eelkõige õigus-, kriminaal- või justiitshalduspoliitika huvilisi praktikante igal kevadel ja sügisel. Järgmise praktikakonkursi hõikame välja novembris. Ka töövarje tervitame enda juures aastaringi.  Soovime, et meie personali hulgas oleks nii kogenud kui ka noori tegijaid. Nende kahe tasakaal aitab meil paremini tegeleda seadusloomega, mis on meie põhitegevus, aga ka muudes eesmärkides tunnetada ühiskonna eri tahke. Uuringu korraldas tööandja brändingu agentuur Instar. Küsitlus viidi läbi üle 200 tööandja seas.