• A
  • +

Justiitsministeerium: omandireform pani aluse omanike ühiskonnale

PrintPDF Jaga

Täna möödus omandireformi aluste seaduse vastuvõtmisest 25 aastat. Sellega seoses toimus justiitsministeeriumis ümarlaud, kus tehti kokkuvõtteid ning arutati omandireformi pooleliolevaid küsimusi.

Kohtumisel osalesid toonased omandireformi elluviijad, omanike liit, represseeritute ühendus, kirikute esindajad, rahandusministeeriumi ja Harju maavalitsuse esindajad. Ühiselt tõdeti, et omandireform andis Eesti majanduse arengule tugeva tõuke. Reformi käigus menetleti 144 000 tagastamisjuhtumit ja avalduse esitas 240 000 isikut. Praegu on menetlemisel veel alla 400 juhtumi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas, et omandireform oli määratu tähtsusega pööre, kus Eesti ühiskond naasis okupatsioonist vabasse ühiskonda. „Okupatsioon võttis inimestelt omandiõiguse. Omandireform pani paika erastamise, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja maareformi alused. Reform lähtus printsiibist, et Eesti on 1918. aastal loodud riik,“ ütles minister Reinsalu.

„Meil on seadusest tulenev kohustus otsustada omandireformi raames veel käesoleva aasta lõpuks sellised seni lahendamata juhtumid nagu Niguliste kiriku ja Petseri kloostri varade kompenseerimine õigusjärgsele omanikule. Need küsimused vajavad valitsuse otsust,“ selgitas justiitsminister.

Justiitsministeeriumi reformiaegse kantsleri Mihkel Oviiri arvates on omandireformi tähtsust võimatu alahinnata. Tema sõnul sai tänu reformile kujuneda Eestis omanikkond ja omandisuhetele anti õiguslik selgus, see omakorda aga oli kaalukas eeldus, mis aitas majandusel arenema hakata.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50