• A
  • +

Justiitsministeerium ootab arvamusi ärisaladuse paremat kaitset tagava ettepaneku osas

PrintPDF Jaga

Euroopa Liit saatis liikmesriikidele ettepaneku oskusteabe ja ärisaladuse ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset puudutava direktiivi osas. Justiitsministeerium ootab ettepanekuga seoses huvigruppide seisukohti.


„Ettepaneku eesmärk on tagada, et avalikustamata oskus- ja äriteabel põhinev Euroopa ettevõtjate ja teadusasutuste konkurentsivõime oleks piisavalt kaitstud. Samuti tahetakse luua paremad tingimused ja raamistik innovatsiooni arendamiseks ja kasutamiseks ning teadmiste levimiseks siseturul,“ selgitas justiitsminister Hanno Pevkur. 

Ärisaladusele ja selle ebaseaduslikule omandamisele soovitakse anda seaduslik definitsioon ning kehtestada ärisaladuse kaitse tagamiseks paremad õiguslikud vahendid.  Ärisaladuse omajale tuleb need kättesaadavaks teha juhul, kui kolmas isik ärisaladuse ebaseaduslikult omandab, avalikustab või seda kasutab.

Selleks, et tagada direktiivi tulemuslik kohaldamine ning taotletud eesmärkide saavutamine, on ette nähtud meetmete täitmata jätmine karistatav. Samuti kehtestatakse direktiiviga järelevalvet ja aruandlust käsitlevad sätted.

Justiitsministeerium ootab huvigruppide tagasisidet ja arvamusi hiljemalt 10. jaanuariks 2014, et kujundada Eesti vabariigi seisukoht direktiivi algatuse menetlemisel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50