• A
  • +

Justiitsministeerium ootab arvamusi Euroopa algatusele raskustes ettevõtjate aitamiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ootab asjatundjate ja huvigruppide arvamusi Euroopa Komisjoni soovitusele makseraskustesse sattunud ettevõtete aitamiseks.

„Komisjon peab väga oluliseks, et aus, kuid pankrotistunud ettevõtlik inimene saaks mõistliku aja jooksul läbida kohustusest vabastamise menetluse. Paljude riikide kogemused näitavad, et sellised inimesed on oma hilisemates ettevõtmistes palju edukamad ja suudavad suurema tõenäosusega edaspidi ebaõnnestumisi vältida,“ selgitas justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Euroopa Komisjon peab õigeks, et makseraskustesse sattunud ettevõtja saaks juba varakult asuda oma tegevust ümber korraldama, tal peab säilima kontroll oma tegevuse üle ja peab olema võimalus peatada võlgade täitmine. Komisjoni hinnangul võiks võlgadest vabastamise protsessi pikkus olla kõige rohkem kolm aastat.

„Komisjoni koostatud ja liikmesriikide pakutud soovitused on suures osas sarnased sellega, millest lähtub Eesti kehtiv saneerimisseadus või pankrotiseadus koos kohustusest vabastamise menetlusega. Justiitsministeerium soovib alustada avalikkuse kaasamisega arutelusid, mida tuleks ja mida ei tuleks komisjoni pakutud soovitustest arvesse võtta,“ lisas Niklus.

Euroopa Komisjoni soovitus ei ole liikmesriigile täitmiseks kohustuslik, kuid hiljemalt 12 kuu möödumisel pärast soovituste avaldamist asub Komisjon liikmesriikidest uurima, kas ja mida on liikmesriigid soovitustest lähtuvalt oma siseriiklikus õiguses muutnud.

Euroopa Komisjoni soovitus on leitav eelnõude infosüsteemist. Justiitsministeerium ootab arvamusi soovituse kohta hiljemalt 10. maiks 2014.


Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50