• A
  • +

Justiitsministeerium ootab kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid

PrintPDF Jaga
Taas on aeg saata kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid justiitsministeeriumi traditsioonilisele üliõpilastööde konkursile, mille eesmärk on edendada kriminoloogiaalast teadus- ja arendustegevust. Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot ja tööde esitamise tähtaeg 1. oktoobril.

Üliõpilastööde konkurss aitab kaasata teadus- ja arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisele. See annab tudengitele võimaluse tutvustada laiemale lugejaskonnale kriminoloogiat, kriminaalpoliitikat, karistusõigust ja kriminaalmenetlusõigust puudutavat teadustööd.
 
Konkurssi koordineeriva justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuhi Laidi Surva sõnul on igal aastal konkursil olnud töid, mis on tekitanud elavat arutelu kuriteoennetuse nõukogu istungil, kus konkursi võitjad teatavaks tehakse. „Ootame ka sel aastal uudsete ideedega töid, milles analüüsitakse konkreetseid valupunkte ja tuuakse välja mõtteid, kuidas süsteemis kitsaskohti kõrvaldada. Tudengid on üldjuhul üsna julged välja käima ideid, kuidas kriminoloogiaalaseid tegevusi arendada, seda nii kurjategijate kui ka ohvrite vaatenurgast lähtuvalt,“ täpsustas Surva.
 
Tänavu oodatakse konkursile 2013. ja 2014. aastal kaitstud doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja diplomitöid või publikatsioone, milles käsitletakse kuritegevuse õiguslikke küsimusi ning kriminoloogiat.
 
Üliõpilastöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada justiitsministeeriumile 1. oktoobrini 2014 elektroonilisel kujul e-posti aadressile konkurss@just.ee. Samalt e-postilt saab küsida konkursi kohta lisainfot.
 
Konkursile esitatud tööde hindamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning teadus- ja arendusasutuste esindajad.
Nagu tavaks on saanud, kuulutab justiitsminister parimad üliõpilastööd välja sügisel. Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad üliõpilastööd kriminaalpoliitika veebis, uuringute ja analüüside veebilehel.
 
Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot.
 
Eelmise aasta võidutööd ja kokkuvõte 2013. aasta konkursist on leitavad siit.
 
Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi statuut 2014 on kättesaadav siit.
 
Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50