• A
  • +

Justiitsministeerium ootab Riigi Kinnisvara aktsiaseltsilt kiiret reageerimist Jõhvi kohtumaja radoonitasemega tegelemisel

PrintPDF Jaga

25.06.2018 Justiitsministeerium saatis Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS) märgukirja viia tänavu 10. augustiks Jõhvi kohtumajas tuvastatud radooni õhusisalduse viitetasemest kõrgemad radooninäidud viitetasemega vastavusse. Samuti tuleb läbi viia kordusmõõtmine nii kohtumajas kui ka teistes justiitsministeeriumi valitsemisala hoonetes, mis asuvad kõrgendatud radooniriskiga maa-aladel.

„Kõige tähtsam on kohtumajas töötavate inimeste tervis ja isegi väiksema ohu korral tuleb sellele jõuliselt reageerida. Selleks ootame RKASilt kohest tegutsemist ja hoones selliste meetmete rakendamist, mis võimaldavad ka ilma aknaid avamata tagada siseõhu kvaliteedi näitajate vastavus kehtestatud nõuetele. Kohtumaja töötajad peavad tundma end hoones turvaliselt ja saama keskenduda oma igapäevasele tööle muretsemata terviseriskide pärast. Kuni radoonitase on lubatust kõrgem, tuleb Jõhvi kohtumaja esimesel korrusel töötavatele inimestele leida teised tööruumid hoone kõrgematel korrustel,“ rõhutas justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik.

Justiitsministeeriumi tellitud uuring Jõhvi kohtumaja siseõhu võimaliku reostuse kohta tuvastas ühes kabinetis radooni õhusisalduse viitetasemest 300 Bq/m³ kõrgema radooninäidu 500 Bq/m³, mis on murettekitav ja vajab allaviimist. Kuni olukorra lahendamiseni on oluline esimese korruse ruume võimalikult tihti tuulutada, et radoonirikas õhk kiiremini puhta õhuga asenduks. Ühtlasi töötab Jõhvi kohtumaja ventilatsioon ööpäevaringselt.

Lisaks uuriti ka Jõhvi kohtumaja temperatuuri, süsinikdioksiidi kontsentratsiooni, ammoniaaki, hallitusseent ja teostati pinnaseuuring. Nii terviseamet, mükoloogia keskus kui ka pinnaseuuringu läbi viinud Maves AS hindasid hoones töötamise ohutuks.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50