• A
  • +

Justiitsministeerium ootab taas kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid

PrintPDF Jaga

Taas on aeg saata kriminoloogiaalaseid üliõpilastöid justiitsministeeriumi traditsioonilisele üliõpilastööde konkursile, mille eesmärk on edendada kriminoloogiaalast teadus- ja arendustegevust ning tunnustada parimaid üliõpilasi.

Konkursi auhinnafondi suurus on 3000 eurot ja tööde esitamise tähtaeg 1. oktoobril 2015.

Üliõpilastööde konkurss aitab kaasata teadus- ja arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisele ja annab tudengitele võimaluse tutvustada laiemale lugejaskonnale oma kriminoloogiat, kriminaalpoliitikat, kriminaalõigust või muud seotud valdkonda puudutavat teadustööd.

„Üliõpilastööde konkursilt on alati laekunud põhjalikke analüüse ning huvitavaid ideid kriminaalpoliitika arendamiseks. Seega ootame ka sellel aastal põnevusega tudengitelt kõrgel tasemel töid. Võrreldes varasemate aastatega võib näiteks eelmise aasta tööde puhul välja tuua perevägivalda puudutavate tööde suurema osakaalu, millest üks ka ära märgitud sai,“ ütles konkurssi koordineeriv analüüsitalituse nõunik Brit Tammiste.

Tänavu oodatakse konkursile 2014. ja 2015. aastal kaitstud doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja diplomitöid või publikatsioone.

Üliõpilastöid koos konkursi statuudis nõutavate dokumentidega saab esitada justiitsministeeriumile 1. oktoobrini 2015 elektroonilisel kujul e-posti aadressile konkurss@just.ee. Lisainfot saab küsida samalt e-postilt või telefoni teel numbril 620 8179.

Konkursile esitatud tööde hindamiseks moodustatakse komisjon, mille koosseisu kuuluvad valitsusasutuste, põhiseaduslike institutsioonide ning teadus- ja arendusasutuste esindajad.

Nagu tavaks on saanud, kuulutab justiitsminister parimad üliõpilastööd välja sügisel. Autorite nõusolekul avalikustatakse parimad üliõpilastööd kriminaalpoliitika veebis, uuringute ja analüüside veebilehel.

Eelmise aasta võidutööd ja kokkuvõte 2014. aasta konkursist on leitavad siit.

Kriminoloogiaalaste üliõpilastööde konkursi statuut 2015 on kättesaadav siit.

Viimati uuendatud: 02.06.2020 - 10:50