• A
  • +

Justiitsministeerium ootab taotlusi venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse edendamiseks

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi toetuse andmiseks venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse suurendamiseks. Toetuse määr on 8000 eurot.

Korruptsiooniuuring näitab, et üldiselt on inimesed hakanud suhtuma korruptsiooni taunivamalt. Siiski eristuvad uuringus mitte-eestlaste hinnangud: nende korruptsiooniteadlikkus on väiksem, nad taunivad seda vähem ja on altimad korruptiivselt käituma. Näiteks kui hüpoteetilises olukorras nõustuks altkäemaksu maksma 28% eestlastest, siis mitte-eestlastest teeks seda 47%.

„Mäletatavasti kiitis valitsus 2013. aasta sügisel heaks uue korruptsioonivastase strateegia. Strateegia tegevustega soovime muuta inimeste teadlikkust - kui inimesed oskavad korruptsiooni ära tunda, oskavad nad ka sellele paremini reageerida. Keskendume uues korruptsioonivastases strateegias ka venekeelsele elanikkonnale. Näiteks plaanitakse valmistada ühiskonnaõpetuse tundides kasutatavad näidisfilmid venekeelsete subtiitritega, tõlgitakse korruptsiooniinfot vene keelde ja levitatakse seda venekeelsetes kanalites. Ka venekeelsel ajakirjandusel  on suur roll venekeelse elanikkonna korruptsiooniteadlikkuse tõstmisel, mistõttu soovime teavitustegevusi ka nende suunal,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Konkursil venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks võivad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust antakse korruptsioonialase teabe levitamisele suunatud tegevusteks. Projekti raames läbiviidavad koolitused ja muud tegevused ning koostatavad materjalid peavad olema sihtrühmadele tasuta.

Projekti kestus peab olema üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama hiljemalt selle aasta mais.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee märgusõnaga „Korruptsiooni ennetus“ hiljemalt 13. märtsiks 2014. Taotluste esitamise täpsemad tingimused on leitavad korruptsiooniveebist. Toetuse otsustab komisjon, kuhu kuuluvad justiits-, rahandus- ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad.

Korruptsioonivastast poliitikat juhib ja strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium ning strateegiat viivad ellu kõik ministeeriumid ja valitsusasutused. Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013 kuni 2020 on leitav korruptsiooniveebist

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50