• A
  • +

Justiitsministeerium otsib koostööpartnerit vanglatele paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse loomiseks

PrintPDF Jaga

13.10.2021. Paberivaba avaliku e-toimiku rakenduse teel tutvustatakse vangidele kohtudokumente edaspidi digitaalselt. Riigihangete registris on kuni 22. oktoobrini üleval kohtutoimikute digitaalseks edastamiseks kinnipeetavatele rakenduse väljatöötamise hange, mille eeldatav maksumus on 267 773 eurot. Rakendusega hoitakse tulevikus kokku 80 000 eurot, seda riigi õigusabi osutamise, kohtumenetluse digitaliseerimise ja vanglate halduskoormuse vähenemisega seoses.

Ainuüksi möödunud aastal tutvustati vangidele ligi 9000 paberkandjal dokumenti nendega seotud kriminaalmenetlustes, kohtutelt edastati kirju vangidele 1600 korral ning lisaks käisid advokaadid heli- ja videofaile tutvustamas ligi 300 korral. „Väljaprinditud dokumentide või elektrooniliste materjalide tutvustamine ei ole e-riigi jaoks jätkusuutlik lahendus ja vajab ümberkorraldamist,“ ütles justiitsministeeriumi karistuse ja täideviimise talituse juht Priit Post. „Hankes osalev ettevõte ei pea alustama täiesti nullist, arendusprojekt põhineb juba praegu toimival e-toimikul, mida soovime näha kohandatuna vangla tingimustele, st rakendus peab vastama vangla turvanõuetele,“ lisas Priit Post.

Praegu toimub kogu suhtlus kohtute ja kinnipeetavate vahel paberil, st vangid saavad kinnipidamisasutustes kohtutoimikute ja dokumentidega tutvuda üksnes paberkandjal nii, et need prinditakse neile välja. See on tingitud sellest, et seni on nutiseadmed vanglates turvariskide tõttu keelatud olnud ning interneti kasutamine vangidel väga piiratud. Paberil dokumentide tutvustamise, sh elektrooniliste materjalide tutvustamise, saaks asendada kasutades selleks näiteks tahvelarvuteid. Uus rakendus tähendaks  hinnanguliselt kokkuhoidu 80 000 eurot aastas, sest väheneb halduskoormus ja ka riigi kulu õigusabi osutamiseks. Vangidele oleks elektrooniliste vahendite kasutuselevõtt oluline nende digivõimekuse arendamise seisukohast – kaasaegsete vahendite kasutamisoskus muudaks nende ühiskonda naasmise sujuvamaks.

Peamised muudatused, mida on kindlasti praeguses e-toimikus vaja muuta, et see sobituks vanglatesse, on seotud suhtlemisvõimaluse piiramise ja kohtute infosüsteemi ning kinnipeetavate süsteemi infovahetuskanali loomisega. Pilootprojekti on esialgu plaanis katsetada ühes vanglas ning edaspidi, kui kõik toimib, laiendada tervele vanglasüsteemile.

 

Viimati uuendatud: 25.10.2021 - 22:50